Zorg voor landschap

Zorg voor landschap: Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL-signalenrapport Zorg voor landschap pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het is wenselijk om landschap expliciet te borgen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, zo luidt een van de conclusies.
“De zorgen om het landschap ten spijt, de zorg voor het landschap is nog onvol- doende gewaarborgd in het huidige omgevingsbeleid om de ruimtelijke opga- ven in goed afgestemde en maatschappelijk breedgedragen banen te leiden. Een belangrijke oorzaak is dat het landschapsbeleid sinds 2012 is gedereguleerd en de zorg voor het landschap in de Omgevingswet geen volwaardige plek heeft gekregen.”

In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons