Zicht op risico’s versluierd

Raden en staten moeten willen weten of er te veel of te weinig in kas zit.

Bron: Binnenlands bestuur

Auteur: Hans Bekkers

Is een gemeente bestand tegen financiële tegenvallers? Veel lokale overheden moeten het antwoord op die vraag schuldig blijven. Ze hebben geen idee van de omvang van de risico’s en de aanwezige reserves om ze op te vangen.
Officieel zijn provincies en gemeenten sinds de begroting 2004 verplicht aan te geven hoe het is gesteld met hun weerstandsvermogen: waar zitten de financiële risico’s en hoe worden ze mogelijkerwijs afgedekt? In dit artikel geven de heer Haisma en de heer Segers hun mening over de risicoparagrafen van gemeenten en provincies. Zoals de onderzoeken laten zien, wisselt de invulling van die verplichte paragraaf sterk.


In het nieuws

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
12 mei 2006

Populaire artikelen

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons