WRR over gebruik Big Data

WRR over gebruik Big Data in het Veiligheidsdomein

Big Data is hot, meer dan ooit, security ook. Het lijkt één van de hoogste vormen van publiek waardemanagement geworden: digitale veiligheid bieden aan burgers.

Het gebruik van Big Data in het veiligheidsdomein vraagt om nieuwe kaders. Dat stelde de WRR op 31 januari 2017 – nu twee jaar geleden, maar zeer actueel – in de policy brief Big Data and Security Policies: Serving Security, Protecting FreedomDeze Engelstalige publicatie is gebaseerd op het WRR-Rapport 95 Big Data in een vrije en veilige samenleving..

Big Data kan volgens de WRR uitsluitend vruchten afwerpen binnen het veiligheidsdomein als de huidige wet- en regelgeving wordt versterkt. Nieuwe kaders zijn noodzakelijk om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. De raad maakt binnen Big Data-processen onderscheid in drie belangrijke fasen: verzameling, analyse en gebruik van gegevens. De huidige juridische kaders zijn vooral gericht op het verzamelen en delen van gegevens. Burgers zijn hierdoor nog onvoldoende beschermd. Juist in de fasen van de analyse en het gebruik van data liggen de belangrijkste kansen en risico’s van Big Data besloten en zijn nieuwe regels nodig.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons