Workshop Raadsleden Gemeente Lansingerland

Bergschenhoek, 20 juni 2019.

In samenwerking met VNG Risicobeheer heeft PRIMO Nederland een avondvullend programma verzorgd voor de raadsleden van de gemeente Lansingerland. De workshop was de eerste in een reeks en gold als een pilot om de focus, de aard van informatie en de wijze van dialoog binnen de raad over risicomanagement nader te onderzoeken en te testen. Waar ligt exact de behoefte van raadsleden op dit vlak? Waar wil met meer van weten of op verdiepen? Hoe zien zij hun eigen rol op dit terrein en waar kan dit worden versterkt? De avond werd verzorgd door Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer en Jack Kruf, directeur van PRIMO Nederland.

Het gekozen doel van deze eerste avond, in Lansingerland, was om meer inzicht te geven vanuit de kennis en inzichten waarover PRIMO en VNG beschikken. De avond bracht kennis van en inzicht in wat landelijk de meest geadresseerde en besproken onderwerpen zijn, welke de meest voorkomende risico’s van dit moment en wat relevante oorzaken en toedrachten zijn. Er werd ingegaan op welke methoden en technieken veel gebruikt worden, welke de wettelijke voorschriften in deze zijn, hoe de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen werkt of niet werkt, en wat de mogelijkheden zijn om tijdens de momenten van beleidscyclus je invloed als raadslid uit te oefenen op de besluitvorming.

Daarbij werd bovendien ingegaan in hoe je als raadslid de eigen rol kunt versterken in het debat over de sturing van voorliggende plannen en projecten van het eigen raads- en collegeprogramma en de wijze waarop je de dialoog met collega-raadsleden, met het college en portefeuillehouders, de organisatie, maar ook met burger en samenleving over relevante risico’s kunt voeren. Ook de rol van de gemeenteraad als besturend orgaan als geheel kwam aan de orde.

In de evaluatie van de avond – het was immers een pilot – met enkele van de raadsleden en met griffier Marijke Walhout kwam naar voren dat de raadsleden interessante nieuwe inzichten hebben opgedaan. Dat bleek ook uit het levendige debat en discussie op sommige onderdelen.

De koppelingen met het eigen collegeprogramma van Lansingerland werden in de workshop nadrukkelijk gemaakt, maar de suggestie werd gedaan om in een volgende raadssessie meer ruimte in te bouwen om ook gezamenlijk  echt te verdiepen op een specifieke casus of project van de eigen gemeente, zodat een combinatie van nabijheid en “the proof of the pudding is in the eating” kan worden bereikt. Het ex ante verkennen met voorzitter en griffier van deze gerichte behoefte van de raad en haar leden zou een welkome aanvulling kunnen zijn in de voorbereiding van de workshop. De suggestie werd ook gedaan om de raadsleden hierin tijdens de workshop zelf te laten kiezen. Wijze adviezen, die alle meegenomen worden naar de volgende workshop.

VNG Risicobeheer en PRIMO Nederland danken de gemeenteraad en haar griffier Marijke Walhout zeer voor hun gastvrijheid, voor hun openheid en voor de wijze adviezen voor verbetering. Chris Ravensbergen en Jack Kruf vonden het een eer en danken Lansingerland voor het in hun gestelde vertrouwen. De start is gemaakt.