Woningbouwproductie ingestort

Bron: CBS

De woningbouwproductie is ingestort, volgens de gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Het is duidelijk dat dit vele gemeenten heeft geraakt en zal raken. Grondexploitaties komen verder onder druk, alsook de ruimtelijke en financiële planningen. Daarmee worden bovendien publiek private samenwerkingsvormen op scherp gezet en verandert het stedelijk landschap voor woningcorporaties nu dramatisch snel.

De nieuwe cijfers vragen om verdere herbezinning van de gemeentelijke strategie op ruimtelijke ordening en meer concreet en tastbaar op woningbouw-programma’s. Een grondige heroriëntatie op en beschouwing van de gemeentelijke grondexploitatie-strategie is daarmee te meer noodzaak geworden. Dit ter verankering in de nieuwe collegeprogramma’s en kadernota’s. Een gezamenlijke risico-analyse door bestuurders, ambtelijke top en stakeholders is volgens PRIMO Nederland daarbij een goede mogelijkheid, om tot een realistische en gedragen inschatting te komen van wat komen gaat én het weerstandsvermogen kritisch te kunnen wegen.

Het CBS: “De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2009. Verder was het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend bijna 32 procent lager dan een jaar eerder. <strong>Sterkste daling bij woningcorporaties. In het eerste kwartaal van 2010 kwamen ruim 7 duizend woningen gereed, bijna 6 duizend minder dan een jaar eerder. Verder zijn voor bijna 11 duizend woningen vergunningen verleend. Dat waren er ruim 5 duizend minder dan een jaar eerder.” Lees meer >


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons