Werken met City Deals

Auteurs Jorren Scherpenisse, Martin Schulz en Mark van Twist | 2017, uitgave NSOB.

Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken. In dit essay reflecteren we op het werken met City Deals: een werkwijze waarbij in overeenkomsten tussen Rijk en lokale coalitions of the willing aan deze transities wordt gewerkt.

Dankzij het perspectief van multi-level governance weten we inmiddels dat het bij transitieopgaven belangrijk is dat samenwerking plaatsvindt tussen partijen op verschillende schaalniveaus. In dit essay belichten wij dat sturing in deze samenwerking óók gaat om sturen op en in de tijd: multi-temporal governance.

Alle partijen hebben hun eigen kritieke momenten, urgente thema’s, stippen op de horizon en begrotings- of verkiezingscycli die maken dat wat voor de ene partij een goed moment is voor de andere niet uitkomt en dat wat voor de ene partij de opstartfase is voor de andere partij moet bijdragen aan de afronding. Vaak gaat het mis in bestuurlijke samenwerking doordat partijen zich in een andere fase bevinden. Wat voor de één haast heeft, is dan voor de ander iets wat eerst eens verder verkend mag worden.

De praktijk van de City Deals laat zien dat het in de samenwerking niet alleen gaat om het juiste plan, de juiste partijen en de juiste plek, maar ook om de juiste tijd. Dat maakt het proces voor en na de ondertekening van de deal tot een opgave van synchronisatie van tijd. In het essay gaan we in op deze opgave en het handelingsrepertoire daarbij.

Lees pdf.


In het nieuws

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
Redactie
4 november 2017

Populaire artikelen

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons