Weerstandsvermogen en risicomanagement

Verslag van de conferentie 12 oktober 2005 Uitwisseling ervaringen door en voor provincies

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat provincies (en gemeenten)1 een paragraaf weerstandsvermogen in hun programmabegroting opnemen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s. Onderliggende gedachte is dat provincies met hun risico’s leren omgaan en eventuele financiële gevolgen kunnen opvangen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van hun bestaande taken. Hierbij dient aangetekend te worden dat risicomanagement breder is dan weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen richt zich namelijk niet op risico’s waarvoor verzekeringen kunnen worden afgesloten of voorzieningen kunnen worden getroffen.

De regelgeving geeft de provincies een grote keuzevrijheid. Alle provincies zijn druk bezig hieraan invulling te geven. Dit maakt het interessant om te zien of provincies van elkaar kunnen leren. Welke overwegingen hanteren provincies, en welke mogelijkheden en knelpunten komen zij tegen? Hierbij dient aangetekend te worden dat risicomanagement breder is dan weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen richt zich namelijk niet op risico’s waarvoor verzekeringen kunnen worden afgesloten

Download artikel


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons