Weerstandsvermogen en risicomanagement Venlo

C.H. Wijnands en F.J.L Maas

Onderzoek en aanbevelingen gemeente Venlo

Het onderwerp weerstandsvermogen en risicomanagement staat meer dan ooi tin de belangstelling. Dit is onder meer het gevolg van toenemende druk uit de omgeving. Ook de gemeente Venlo wil inzicht hebben in het vormgeven van een gestructureerd proces van identificeren, analyseren, managen en rapporteren van risico’s op alle niveaus in de organisatie. Dit onderzoek gaat in op het weerstandsvermogen van de gemeente Venlo.

De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het weerstandsvermogen en er achter te komen hoe de risico’s beheerst en gemanaged worden binnen de gemeente Venlo. Het onderzoek geeft tevens antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke achtergronden spelen bestuurlijk, financieel en juridisch een rol?
  • Wat wordt verstaan onder weerstandsvermogen en risicomanagement?
  • Hoe gaan andere gemeenten om met weerstandsvermogen en risicomanagement(beleid)?
  • Welke risico’s worden beschreven en op welke wijze wordt hiermee omgegaan binnen de gemeente Venlo?
  • Hoe wordt binnen de gemeente Venlo omgegaan met weerstandscapaciteit?
  • Hoe wordt binnen de gemeente Venlo omgegaan met risicomanagement(beleid)?

Download Rapport Weerstandsvermogen en risicomanagement


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons