Weblog: Slecht bestuur

Peter Verheij.

Als er zoiets bestaat als goed bestuur bestaat er dan ook zoiets als slecht bestuur? Iedere bestuurder heeft toch het beste voor met zijn of haar dorp of stad? Toch is het het beeld van slecht bestuur wat de publieke opinie en de media domineert. Er heerst veel negatieve vooringenomenheid over politiek bestuur. Vaak is het devies: ‘goed nieuws is geen nieuws’. Lees meer