“We moeten de veranderingen in het klimaat een stap voor blijven.”

Kennisportaal Ruimtelijke AdaptatieKennisportaal Ruimtelijke Adaptatie | 23 maart 2016

Interview met voorzitter van de Unie van Waterschappen (UVW) Hans Oosters. Dat we voor een enorme opgave staan, die we alleen gezamenlijk het hoofd kunnen bieden, leidt geen twijfel volgens dijkgraaf en voorzitter van de Unie van Waterschappen Hans Oosters: “Als je kijkt naar waterveiligheid, dan liggen we goed op streek. Maar kijk je naar bijvoorbeeld de gevolgen van hevige regen, dan mogen we nog wel een tandje harder lopen.” >>