Waterbeheer op weg naar 2045

Dit lezenswaardig rapport van 12 juni 2017 is een bundel met verkenningen op verzoek van Waterschap Zuiderzeeland. Het gaat aan de hand van interviews en essays in op de rol van de waterschappen binnen de netwerksamenleving, op het gepassioneerd werken aan weerbarstige vraagstukken, op de vervangingsopgave van natte kunstwerken, op de energietransitie in het waterbeheer, op de circulaire economie en op relevante bevolkingstrends.

Kortom een rijk palette aan interessante perspectieven met betrekking tot public governance – lees de besturing en het management van water en het waterschap – met daarin belicht de voorliggende uitdagingen én (publieke) risico’s. Deze vragen om gerichte interventies en innovaties, zoveel is duidelijk. Het is een boeiende bundel.

Dijkgraaf Hetty Klavers in haar voorwoord:

“De spreuk op de hensbekers van Zuiderzeeland luidt: “Droog maken vergde moed en vlijt. Droog houden vergt de eeuwigheid”. Daarom zijn wij continu op zoek naar de betekenis van veranderingen in de omgeving waarin wij als waterschap ons werk doen. Ons werk voor inwoners, bedrijven en gebiedspartijen. Wat zijn voor ons de grote opgaven op weg naar een toekomstbestendig waterbeheer? Moeten wij op bepaalde gebieden anders denken en doen in onze manier van werken?

Wij zien ontwikkelingen zoals verduurzaming van de landbouw in Flevoland, grote vervangingsopgaven, de energietransitie en circulaire economie. Op het gebied van klimaatverandering en bodemdaling hebben we al eerste stappen gezet. Daarnaast verandert niet alleen de bevolkings-samenstelling, ook de wijze waarop inwoners zich opstellen naar het waterschap en onze medewerkers wordt anders. Standaard-oplossingen voeren we steeds minder uit. We komen, bijvoorbeeld in het stedelijk waterbeheer, steeds meer ‘in de achtertuinen’ van onze inwoners.

Betrokkenen willen graag meedenken en -doen. Wat vraagt dat in een tijdperk van open data waarin vertrouwen in onze deskundigheid geen vanzelfsprekendheid meer is? De vraag vanuit de samenleving naar minder regels en een meer faciliterende houding willen wij graag oppakken.

Van het begin af aan willen wij de kijk van mensen van buiten onze organisatie op de toekomst naar binnen halen. Deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven hebben op ons verzoek hun visie gegeven op verschillende onderdelen van ons waterbeheer… Dit helpt ons om onze agenda voor de toekomst te formuleren.”

Download: Waterbeheer op weg naar 2045

 

Onder leiding van Maarten Bouwhuis, journalist bij BNR en debatleider, discussieerden elke avond tussen de 20 en 50 deelnemers over de netwerksamenleving, weerbarstige vraagstukken, de vervangingsopgave, energietransitie, circulaire economie en bevolkingstrends.

Prikkelende essays waren hiervoor de basis. We hebben ons laten uitdagen door over de toekomst in gesprek te gaan. Deze publicatie geeft een inhoudelijke sfeerimpressie van de rondetafelgesprekken en geeft een schets van het vervolg. De rondetafelgesprekken maken deel uit van het traject. Hierin verkennen we hoe we ons als toekomstbestendig waterbeheerder kunnen voorbereiden op de lange termijn. De gesprekken helpen ons om onze toekomstagenda te formuleren. In september 2017 werden de resultaten gepubliceerd.

Download Resultaten rondetafelgesprekken Zuiderzeeland 2045


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons