Flood Risk Management

Bron: Deltares

Er is een nieuw Deltares-boekje uit: Flood Risk Management. Een groot deel van de wereldbevolking leeft in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Door de klimaatverandering neemt de kans op deze extreme situaties toe. Ook de gevolgen van een overstroming door de toename van het aantal mensen en de economische activiteiten in deze gebieden worden groter. In het boekje vind u meer informatie over de Deltares-expertise op het gebied van Flood Risk Management.

Download (Engelstalig): Flood Risk Management

Markeringen Troonrede 2010

Helaas, je hebt niet het recht om deze inhoud te bekijken..

Lees verder

Kustprovincies willen onderzoek olierisico’s

Bron: Noordzee Commissie

Recent legde de Noordzee Commissie in haar Algemene Vergadering een verklaring af inzake de preventie van olielozingen in de Noordzee regio: “De Algemene Vergadering van de Noordzee Commissie, gehouden in Stavanger (Noorwegen) op 18 juni 2010, uitgedrukt in hun reële zorgen ten aanzien van de olie-ramp in de Golf van Mexico. De Algemene Vergadering dringt er bij alle regeringen aan op dringend onderzoek naar de risico’s die bestaan in de Noordzee. De Noordzee is van fundamenteel belang voor het leven van haar inwoners en de economieën van alle landen rond de Noordzee.”

“What if?”

Hoe gaan we om met onbekende of onberekenbare risico’s
Lezing door Eelco Dykstra, 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Eelco Dykstra is Hoogleraar International Emergency Management, Institute for Crisis, Disaster and Risk Management, George Washington University.

“We don’t need more science, we need more stories!” Zo begint Eelco Dykstra zijn betoog. Als hoogleraar aan een Amerikaanse universiteit is Dykstra nauw betrokken bij het ‘International Katrina Project’, een project waarin bestuurders van over de hele wereld samen kennis opdoen over rampen en de gevolgen daarvan. Aan de hand van een écht rampscenario, en een fictieve vraag: hoe zou Europa een storm van de omvang van Katrina hebben aangepakt?

Lees verder

Rapport Deltacommissie: Samen werken met water

Bron: Deltacommissie

“De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen, en een aantrekkelijke plaats is en blijft om te leven; wonen, werken, recreëren en investeren.” Lees meer >

“De Unie van Waterschappen is blij met het rapport van de Deltacommissie, zo blijkt uit een reactie van Sybe Schaap (‘Plannen maken vóór een ramp, niet ná een ramp’), voorzitter van de Unie van Waterschappen. Bekijk NOS-video >

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons