Wat weten we over het Wuhan-coronavirus?

Het Wuhanvirus is afkomstig uit vleermuizen en lijkt iets minder dodelijk dan SARS. Dat beeld rijst op uit de eerste onderzoeken naar het virus… Het relatief snelle ingrijpen heeft een verdere uitbraak van het virus niet kunnen voorkomen. Lees meer