VNG-reactie op het Regeerakkoord 2017-2021

De VNG heeft een analyse gemaakt van het nieuwe regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor gemeenten. We hebben gemeenten hierover in een ledenbrief geïnformeerd. Na het voorwoord van Algemeen directeur Jantine Kriens wordt ingegaan op het algemene financiële beeld voor gemeenten en reageren daarna op de inhoudelijke voorstellen in het regeerakkoord. Wat betreft de financiën valt de reactie uiteen in twee delen: aanknopingspunten voor samenwerking en specifieke aandachtspunten in het regeerakkoord.

De VNG: “Van groot belang voor gemeenten én een belangrijk aanknopingspunt voor samenwerking met het nieuwe kabinet is de handhaving van de ‘trap op trap af’-systematiek in het gemeentefonds en de verbreding van de koppeling daarvan aan de totale rijksbegroting. De ontwikkeling van het accres wordt daarmee stabieler en de hogere groei van de zorgkosten bij gemeenten kan voortaan worden opgevangen met het accres.

Naast aanknopingspunten voor een succesvolle samenwerking is er in het sociaal domein nog steeds sprake van een aantal financieringsvraagstukken rond oude en nieuwe taken. Wij verwachten van het kabinet aan het begin van deze regeringsperiode sluitende afspraken om zeker te stellen dat gemeenten de publieke voorzieningen kunnen leveren die hun inwoners van hen verwachten. Kriens in haar voorwoord:

De VNG wordt opgeroepen om bij het kabinet aan te dringen op incidentele en structurele oplossingen voor de oplopende tekorten in het sociaal domein en in het BUIG-budget. Wij hebben deze beide punten voor de zomer in bestuurlijke overleggen met staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn ingebracht, maar moesten constateren dat het demissionaire kabinet niet meer wilde bewegen. Deze punten zijn vervolgens besproken in ons gesprek met informateur Zalm en de vier onderhandelaars en benoemd in onze brief van 19 september jl. Het Regeerakkoord bevat geen extra stappen inzake de BUIG en gaat niet expliciet in op de tekorten bij ca. 100 gemeenten.

Download Brief VNG op het regeerakkoord 2017


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons