Gemeente Rotterdam: Visiedocument

Visiedocument: Aanpak om te komen tot een mededeling over de bedrijfsvoering voor de gemeente Rotterdam

Bron: Gemeente Rotterdam

In de begroting 2004 is door het College van de gemeente Rotterdam de volgende passage opgenomen met betrekking tot een Mededeling over de bedrijfsvoering (MOB):

‘In 2004 zal door ons College ook verder worden gewerkt aan de realisatie van dienstgewijze bedrijfsvoeringsmedelingen. Alle takken van dienst moeten in 2006 een bedrijfsvoeringsmededeling kunnen afleggen. Zo’n mededeling betreft een verklaring over de beheersing van de operationele en bedrijfsmatige risico’s binnen de gemeentelijke organisaties. In 2004 zal een definitief plan van aanpak zijn opgesteld. Er wordt ernaar gestreefd om al in 2004 een aantal diensten, in de vorm van een pilot, een mededeling omtrent de bedrijfsvoering te laten afgeven.’

In dit visiedocument dient het voorgaande als uitgangspunt voor het bepalen van een visie en aanpak met betrekking tot dit onderwerp.

Download document


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons