Vertrouwen sleutelwoord voor transparante overheid

Congres Good Public Governance

Jan Klaassens, Redactie B&G
Bron: B&G Magazine Oktober 2006

Op 5 oktober organiseerde de BNG het congres Good Public Governance. Onder leiding van bestuursvoorzitter Pim Vermeulen werd van gedachten gewisseld over de manier waarop de diverse overheidslagen het onderling wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burgers kunnen herwinnen. Biedt governance de sleutel om als overheid effectiever te kunnen werken?

Het zijn vooral de affaires uit het bedrijfsleven geweest, die hebben geleid tot de regels en codes die we nu kennen. Maar de link naar de overheid, en overigens ook de andere daaraan gelieerde instellingen, is gemakkelijk te maken. Uit de hand lopende kosten van grote projecten, fouten in procedures die tot claims leiden, dienstverlening die onder de maat is: voor veel burgers zijn dit de eerste associaties die men heeft bij het optreden van de overheid. Het vertrouwen in de overheid is gering. Dat is niet alleen een imagoprobleem, maar soms ook terecht. En waar slecht presterende bedrijven kunnen worden gemeden, kunnen we voor veel zaken niet om de overheid heen. De bewustwording dat het beter moet, groeit gelukkig bij de overheid. Dat geldt zowel voor het politieke niveau als voor de ambtelijke organisatie. Maar daarmee dreigt een ander gevaar. De neiging bestaat door regelgeving, toetsingskaders en wat dies meer zij, mogelijke brokken te voorkomen. De keerzijde van de medaille is duidelijk: bureaucratie, lage productiviteit, en drainage van creativiteit en ondernemingszin. De overheid moet dus op zoek naar een nieuwe balans. Oftewel: public governance moet gebaseerd kunnen zijn op het vertrouwen dat het goed gaat.

Professionalisering van de organisatie moet prioriteit krijgen, aldus minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor heeft het ministerie een tweesporenbeleid opgezet, dat zich richt op het functio- neren en op de professionalisering van de organisatie van onderop. Uitgangspunt voor de overheid is ‘doen we het goed voor wie we het doen?’ Dat geldt in het bijzonder voor de gemeenten. Daar vinden namelijk de meeste contacten plaats tussen burgers en overheid. De ontwikkelingen daar zijn al positief, getuige zaken als verruimde openingstijden, bedrijfsloketten, kwaliteitshandvesten etc. De professionaliseringsopdracht vraagt leiderschap…

Download volledige artikel


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons