Vertrouwen bouwen én behouden

Deel tekening website Frédérique Six

Frédérique Six*

Als ik kijk naar praktijken die er in slagen om vanuit vertrouwen hun werk te organiseren en verantwoorden, staat het goede, constructieve gesprek centraal, zodat werkelijk maatwerk geleverd kan worden. Maar hoe doe je dat? Hoe bouw je vertrouwen, en misschien wel belangrijker, hoe behoud je dat vertrouwen nadat je een verstoring hebt ervaren? Dit is de eerste van een serie van zes blogs die dieper ingaan op de processen van vertrouwen bouwen én behouden.

Begin 2018 publiceerde ik een serie van vier blogs over Besturen vanuit vertrouwen en afgelopen voorjaar kwam de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met het rapport Blijk van vertrouwen over anders verantwoorden, meer vanuit vertrouwen, dat daar goed op aan sluit. Wat in beide niet goed uitgewerkt is, is hoe je vertrouwen bouwt en vooral behoudt bij de onvermijdelijke verstoringen. Als je vertrouwen ziet als “loslaten” en geen verantwoording vragen, dan is het makkelijk om te doen, maar ook naïef en niet gewenst. Dan heb je het over blind vertrouwen. En bij veel beleidsstukken, uitspraken van bestuurders, managers en professionals is dat nog de dominante interpretatie.  Lees meer

*Universitair hoofddocent VU Amsterdam. Zij onderzoekt publieke governancevraagstukken met speciale aandacht voor relatie vertrouwen en controle.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons