Verslag Workshop

Verslag Workshop De doctrine van bestuurlijke verantwoordelijkheid bij 3D-informatievoorziening

Op 15 januari jl. werd in Den Bosch het 5e Jaarcongres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) gehouden. PRIMO Nederland werd de mogelijkheid geboden om in een workshop de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 3D-informatievoorziening nader toe te lichten. John Schuilenburg, voormalig gemeentesecretaris van Utrecht en werkzaam bij ICT-leverancier Topicus, schetste het speelveld van de informatievoorziening in het kader van 3D.

Gemeenten en haar medewerkers krijgen een veelheid aan mogelijkheden om gegevens van burgers in te zien, te bewerken en op te slaan. Dit brengt niet alleen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens maar ook op grond van morele overwegingen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Essentieel is dat men zich bewust is van die verantwoordelijkheid en diverse technische en organisatorische maatregelen treft vanwege het risico dat gegevens over burgers bij onbevoegden terecht komen.

Bestaande kennis binnen gemeenten op het gebied van risicomanagement, aangevuld met de inzichten uit de Privacy Impact Assessments (bij KING opvraagbaar) kunnen behulpzaam zijn om de juiste maatregelen te treffen.

In de levendige discussie in de werkgroep kwam naar voren dat de sleutelrol bij de medewerkers ligt die goed opgeleid moeten worden maar bovenal zich bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid.

 


In het nieuws

BEN JIJ ERBIJ? Live on campus van de Universiteit Twente

De afgelopen jaren is gebleken dat ontmoetingen en het opdoen van contacten de meerwaarde is van …

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
18 januari 2015

Populaire artikelen

BEN JIJ ERBIJ? Live on campus van de Universiteit Twente

De afgelopen jaren is gebleken dat ontmoetingen en het opdoen van contacten de meerwaarde is van …

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons