Verkenning leidt tot oprichting netwerkgroep in Nederland

Op 29 oktober jl. heeft een aantal leden van PRIMO in Lelystad – wij waren te gast bij het waterschap Zuiderzeeland – de mogelijkheden verkend om te komen tot een meer gerichte samenwerking op het gebied van publieke waardesturing en vanuit die optiek onder meer op risicomanagement. 

Aanleiding voor deze verkenning lag in de resultaten van een bijzondere bijeenkomst te Zwolle bij de provincie Overijssel op 25 juni jl.  De resultaten wezen op de enorme diversiteit van begrippen en definities, van het geringe draagvlak voor het vak risicomanagement bij bestuur en topmanagement en het uitgestrekte landschap aan methoden, technieken en adviseurs. Bovendien bleek dat veel organisaties in het publieke domein niet of nauwelijks over een gerichte en eenduidige aanpak van risicomanagement beschikken. De resultaten zijn tot stand gekomen met behulp van het FORTE™ raamwerk (ontwikkeld door PRIMO).

Tijdens de bijeenkomst – geleid door Harrie Scholtens van PRIMO – in Lelystad kwam het tot een levendige uitwisseling van meningen, overtuigingen, noodzakelijkheden en mogelijkheden. Unaniem werd geconcludeerd dat de instelling van een PRIMO netwerkgroep een goede gedachte was. Hieraan bleek grote behoefte, met name om te komen tot nadere verdieping, standaardisering en toegepaste kennisuitwisseling. Het zou een groep moeten zijn, zo werd betoogd, die het mogelijk maakt om – dit over de grenzen van rollen, functionarissen en typen van organisaties heen – in de vorm van een fysiek samenzijn van gedachten te wisselen over thema’s die ‘good governance’ behoeven. De gedachte om te komen tot een netwerkgroep sluit goed aan op de bestaande missie en inzet van de inmiddels 15-jarige vereniging.

Het zou ook een platform moeten zijn dat bijdraagt aan de ordening van de diversiteit aan begrippen en definities inzake waarde- en risicomanagement. De groep nu wordt ingestoken vanuit het dienen van de besturing en het management van relevante publieke vraagstukken – geduid als het publieke domein – en biedt ruimte aan leden die hieraan een bijdrage kunnen en willen leveren. De insteek is non-profit, onafhankelijk en publiek.

Naast de wens tot fysiek treffen is nadrukkelijk aangegeven dat – vooralsnog onder de vlag van PRIMO – dient te worden verkend wat de mogelijkheden zijn van een digitaal platform, waar discussies kunnen worden ondersteund en gefaciliteerd. In de nabije toekomst zal samenwerking met andere fora worden onderzocht, alsmede met onderwijsplatforms.

Binnen de nu opgerichte PRIMO netwerkgroep zullen nadere voorstellen voor dit digitaal platform worden uitgewerkt, die aan kunnen sluiten bij reeds in werking zijnde internationale initiatieven. Het resultaat hiervan zal als advies aan de PRIMO organisaties in Nederland en Europa worden voorgelegd voor uiteindelijke besluitvorming. De netwerkgroep, vanaf nu werkend onder de naam Public Risk Forum (een naam die PRIMO sinds 2006 voert in de internationale context van samenwerking) zal op korte termijn met de nodige voorstellen komen, die vanzelfsprekend via deze site zullen worden aangekondigd.

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons