Van Wob naar Woo: oude wijn in nieuwe zakken

Caroline Raat*. 

Nederland heeft sinds decennia een Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin ‘alles is openbaar, tenzij’ het leidende principe is. In de begintijd was de Wob een moderne wet, die regelt dat de overheid de meeste informatie – toen nog op papier – uit zichzelf openbaar zou maken. En het werd mogelijk om een verzoek om informatie in te dienen.

De praktijk is sindsdien dat, ook nu openbaarmaking op het internet erg gemakkelijk is geworden, veel informatie nog steeds alleen op verzoek wordt verstrekt, en dan nog alleen aan de verzoeker zelf. Het is té vaak nodig om bezwaar- en beroepsprocedures te voeren om de gevraagde stukken te krijgen. Dat is voor burgers en journalisten frustrerend en duur, en voor de overheid zelf ook. Er komt een nieuwe wet aan: de Wet open overheid (Woo). De vraag is of deze wet veel zal veranderen. Lees meer

 

* Caroline Raat is onderzoeker, auteur en docent op het gebied van grondrechten, openbaarheid van bestuur en privacy en blogger op het Risk & Compliance Platform Europe.


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
Redactie
6 oktober 2019

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons