Universiteit Twente biedt als eerste Masteropleiding Risicomanagement

De parttime postacademische masteropleiding in Risicomanagement van de Universiteit Twente heeft als eerste opleiding op het gebied van risicomanagement in Nederland de officiële status van Master of Science (MSc) ontvangen. Onder begeleiding van o.a. prof. mr. Pieter van Vollenhoven, prof. dr. Peter Boorsma en prof. dr. ir. Joop Halman is in 2009 de eerste editie van de opleiding gestart. In het najaar 2011 nemen de eerste deelnemers hun MSc-diploma in ontvangst.

Professor Halman, wetenschappelijk programmaleider van de Master Risicomanagement is zeer verheugd met de officiële erkenning. Deze ondersteunt het wetenschappelijk niveau dat wij nastreven in deze masteropleiding. Naast het verwerven van wetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van risicomanagement, zijn afgestudeerden ook in staat de opgedane kennis en inzichten op verantwoorde wijze in te zetten bij het (her)ontwerpen en implementeren van processen voor risicomanagement binnen organisaties.

Toonaangevende docenten van de UT, andere universiteiten en vanuit de beroepspraktijk maken deze opleiding tot een succes – samen met gemotiveerde en enthousiaste studenten. Risicomanagement heeft zich de laatste jaren een geheel nieuw vakgebied binnen organisaties ontwikkeld op strategisch en tactisch niveau. Doelstelling van de opleiding is het onderwerp Risicomanagement vanuit een breed strategisch organisatieperspectief te benaderen, te analyseren, te organiseren en te beheersen. Vakoverstijgende kennisgebieden, het toepassen daarvan en de universitas-gedachte van “leren van elkaar“ staat centraal in deze postacademische masteropleiding.
De accreditatiecommissie sprak op diverse punten waarderende woorden over de opleiding, haar docenten en haar studenten.

In het verlengde van de Master Risicomanagement start Universiteit Twente met een vakoverstijgend Kenniscentrum Risk & Safety management. De Universiteit Twente verricht veel onderzoek op het gebied van risico en veiligheid, en werkt krachtig aan het tot stand brengen van een discipline-overstijgend kenniscentrum. Dit centrum zal centraal staan in het bundelen, coördineren en bevorderen van onderzoek, onderwijs/training en advisering. Hiermee wordt ook de inbedding van de master risicomanagement verder versterkt.

Meer informatie

De volgende start van de parttime opleiding Master Risicomanagement staat gepland in november 2011 en zal deels plaatsvinden in Amersfoort. Wilt u meer informatie over de opleidingen die de afdeling Professional Learning & Development u kan bieden? Klik dan hier. Voor het najaar zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Miriam Iliohan, via telefoonnummer: 053-489 4104.