Uitstoot broeikasgassen in 2016

Uitstoot broeikasgassen in 2016 wereldwijd opnieuw gestegen

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving.

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de toename van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, met 1%. Deze niet-CO2 emissies nemen zo’n 28% van de totale uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening en zijn daarmee een factor om rekening mee te houden bij het halen van de mondiale reductiedoelen.

Na een jarenlange stijging bleef de wereldwijde uitstoot van CO2 in 2016, net als in 2015, grotendeels stabiel. Dit is vooral toe te schrijven aan een lager gebruik van kolen, veroorzaakt door een verschuiving in het brandstofverbruik voor de opwekking van elektriciteit naar gas en door de groei van het aandeel hernieuwbare elektriciteit.

Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: Summary of the 2017 report, de laatste in de reeks jaarlijkse rapportages van het PBL over de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

De uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen is dit jaar voor het eerst meegenomen, en daarmee geeft het PBL een unieke kijk op de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2016.

Download samenvatting 2017-rapport (Engelstalig): Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons