Uitnodigend besturen

Op weg naar een andere relatie tussen burger en overheid.
Het is al weer enige tijd geleden dat Arwin van Buuren zijn oratie hield als hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Toch is het de moeite waard er hier nog aandacht aan te besteden. ‘Echte’ bestuurskunde kent immers geen houdbaarheidsdatum. Bovendien verscheen recenter – in opdracht van de gemeente Rotterdam – een essay waarin Van Buuren zijn ideeën nader concretiseert. Lees meer