Video's

Over de snel groeiende schuldenberg

Stefan Lundbergh in gesprek met evolutionair econoom Dirk J Bezemer. Over de korte en lange termijn gevolgen van de coronacrisis en de rol van de nu zeer snel groeiende schuldenberg. “We zien een verschuiving waarin de schuldeiser steeds meer een aandeelhouder wordt.” Lees meer

PRIMO agendeerde in 2019 de financiële huishouding van de overheid in relatie tot voorliggende opgaven en transities. Het beeld van oplopende schulden, geringe reserves, lage solvabiliteit en zorgelijke balansen maakten toen al duidelijk dat er haarscheurtjes in het systeem zaten.

Haar Denktank ‘From Global to Local’ handelde hierover. Daarbij werd gewezen op de Seth Klarman Letter, die de discussies tijdens de bijeenkomst van wereldleiders in januari Davos 2019 sterk heeft beïnvloed. Kort gezegd: Klarman maakte zich eind 2018 reeds grote zorgen over de oplopende schulden van overheden, wereldwijd, en de impact van volatiliteit in beleid en de invloed op het gedrag van private investeerders. Seth Klarman is algemeen directeur en portfolio manager van de Baupost Group.

Martijn van der Steen: ‘Anderhalve meter gaat gewoon niet’

Hans Bekkers

In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen. Het betreft een initiatief van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB). Martijn van der Steen verkent hoe overheden met radicale onzekerheid om kunnen gaan.  Lees meer

‘Boom Bust Boom’

Terry Jones & Theo Kocken | 2014

Wat krijg je als je een hoogleraar risicomanagement een film laat maken samen met Monty Python-lid Terry Jones over financiële crises? De zeer leerzame, begrijpelijke en komische documentaire Boom Bust Boom.

In ‘Boom Bust Boom’ vertellen o.a. Nobelprijswinnende economen Robbert Shiller, Paul Krugman en Daniel Kahneman waarom economische crashes blijven gebeuren en welke rol het economieonderwijs kan spelen om deze in de toekomst te voorkomen. Zware kost? Niet als je het samenvoegt met de animaties, poppenspel en Monty Python-achtige humor.

Mensen zijn niet rationeel, soms zelfs collectief irrationeel. Dat leidt tot euforie in de markt, tot instabiliteit  en uiteindelijk tot een bust stelt Theo Kocken, directeur Cardano en hoogleraar risk management VU. Hyman Minsky noemt dit endogene instabiliteit en de economische wetenschap moet hier anders mee om leren gaan om de bust minder diep te maken.

De documentaire Boom Bust Boom legt de relatie uit tussen enerzijds de economische crises en anderzijds de rol van menselijk gedrag in euforische tijden ten aanzien van schulden maken welke tot een explosieve cocktail leidt.

Een kritische blik op goed openbaar bestuur

Sophie Hilbrand keert terug naar haar eigen geboorteplaats, de kustplaats gemeente Bergen in Noord-Holland. Het is een plek waar van oudsher kunstenaars en vooral mensen met geld zich vestigen, maar waar sinds enige jaren burgers en bestuurders met elkaar in conflict zijn. De conflicten lopen zo hoog op dat vier lokale actiegroepen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hebben gevraagd om in te grijpen. Hilbrand laat in haar programma ‘Opstandelingen‘ tv-kijkend Nederland zien hoe je eigen gemeente zich kan ontpoppen tot je ergste vijand. De aflevering heet ‘Boze Bergers‘.

Het programma werpt indirect een kritische blik op goed openbaar bestuur. Het kan aanleiding zijn om de principes en uitgangspunten van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, zoals in juni 2009 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld, er nog eens bij te pakken. Het is immers de thans vigerende code en dus een referentiepunt.

De documentaire zet ons aan het denken of, hoe en waar terugkoppelingen in het systeem van ons democratisch bestel werken of niet werken. De uitgangspunten van de genoemde code helpen ons bij deze afweging. In de inleiding beschrijft staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten enkele kernpunten:

“Iedere overheidsorganisatie heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid maar zij zullen door de burgers in hun gezamenlijkheid beoordeeld worden. De waardering van de dienstverlening door de burgers is dan ook afhankelijk van de samenwerking van overheden.”

“Dat betekent dus dat we onszelf voortdurend kritisch moeten beschouwen en inzien dat het altijd beter kan en dat, om goede dienstverlening aan burgers te kunnen leveren, de professionele onderlinge samenwerking nodig is van alle overheidsorganisaties. Terecht is ‘behoorlijk contact met burgers’ een van de uitgangspunten in deze code. Goede dienstverlening begint inderdaad met hoffelijk en dienstbaar gedrag naar de burger toe.”

Tips van Professor Mariëlle Stoelinga

Risk & Resilience Festival: tips Professor Mariëlle Stoelinga

Mariëlle Stoelinga – Professor in IT Risk Management binnen ‘Formal Methods and Tools’ aan de Universiteit Twente en het ‘Department of Software Science’ aan de Radbout Universiteit geeft u inzichten & tips over het thema ‘Data’ op het Risk & Resilience Festival. Zij wordt geïnterviewd door Josca Lansink en Judith Weijgers, B2B Marketeers Online & Content van Professional Learning & Development aan de Universiteit Twente.

Stoelinga: “Toonaangevende wetenschappers en professionals delen de verschillende scenario’s en hun visie op bedreigingen zoals Cybercrime en Klimaatveranderingen.” Zij beveelt u deze twee sprekers aan:

  • Keynote professor Tatiana Filatova
  • Dr. Christin Seifert (interactieve workshop data analytics)

Met wie wil professor Stoelinga een drankje drinken op de netwerkborrel?

  • Fiona van der Burght (Climate data for weather impact)

Over Risk & Resilience Festival Verandering is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Het biedt inzichten hoe we me minder vatbaar voor al die veranderingen worden. 70+ sprekers verdeeld over 8 thema’s.

ticket €125,00 (gratis voor studenten)

Kom 8 november naar de campus van de Universiteit Twente.

The essence of presence

 

Presentatie door Marcel Meijs, gemeentesecretaris Tilburg.

Een gemeentesecretaris is een algemeen directeur (hij leidt de gemeentelijke organisatie), is een dienstverlener (hij verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid) en een strategisch adviseur (hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan).

De gemeentesecretaris werkt in het oog van de orkaan, maar vult zijn aanwezigheid vaak op een uiterst subtiele manier in. Hoe hij dat doet? Marcel Meijs hanteert hiervoor een magische driehoek en zoekt telkens opnieuw naar ’the essence of presence’.

 

 

 

 

Samenwerken aan nucleaire veiligheid

Bron: Onderzoeksraad voor de Veiligheid

“De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. De Raad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele (in Nederland) en Emsland (in Duitsland) in zijn onderzoek betrokken.

De kans op een ernstig kernongeval bij één van de genoemde kerncentrales is klein. Maar als zich een kernongeval voordoet, dan is het van belang dat de crisisbeheersing van de landen goed op elkaar is afgestemd. De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking  op papier voor een deel is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen.

Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met België en met Duitsland verbetert. Naast het verbeteren van de crisisplannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen.” >>

 

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons