Top 100 van Gevaarlijke Gemeentes in kaart gebracht

Door Lambert-Jan Koops

Veiligheid in de openbare ruimte is een heikel thema in een dichtbezet land als Nederland. De ruimte is beperkt en dat heeft als gevolg dat het vaak niet goed mogelijk is om risicovolle objecten volledig te scheiden van woon- en werklocaties. Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving bracht het aantal risicosituaties per gemeente en verwerkte deze gegevens in de overzichtskaart ‘Gevaarlijke Gemeentes’. Lees meer