Toezicht

Het toezicht blijkt bij diverse organisaties niet op orde of onder de maat. Dit kan worden veroorzaakt door factoren, die incidenteel en persoonlijk (karakters, stijlen, vaardigheden, kennis) dan wel structureel (wijze van ‘besturing’ binnen een sector en verankering met procedures en protocollen) van aard zijn.

De Parlementaire enquête Woningcorporaties en de recente uitspraak inzake Meavita door de Ondernemingskamer brengen beide aspecten in verschillende mengvormen naar voren. Toezicht als vak lijkt om erkenning te vragen. In de rubriek ‘Vakmanschap’  belichten PRIMO Nederland en Governance Connect het corporate toezicht, gericht op het functioneren van de organisatie en haar continuïteit. Volgens de Van Dale heeft toezicht een drievoudige betekenis: hoede, zorg en controle.

Bij corporate toezicht spelen vijf partijen een rol. De onderlinge scheiding ervan en tegelijkertijd samenhang ertussen is cruciaal voor de feitelijke werking van toezicht. Het is een vak. ZIj worden hieronder kort belicht. >>

 

© Quaterna Publica, Foto Michelle Kruf


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons