Toepassing van risicomanagement bij gemeenten

Risk management is both an art and a science … In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops” (Vaughan 1996)

Door Ilhan Tekir MSc

Opzet risicomanagement in essentie gelijk
In dit onderzoek zijn twee definities van risicomanagement genoemd, namelijk die van COSO-ERM en ISO 31000, die in essentie niet van elkaar verschillen: het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt en daarmee de organisatiedoelstellingen niet in de weg staat. Ook in de wijze waarop risicomanagement is opgezet zijn geen essentiële verschillen waar te nemen tussen gemeenten. Zo hebben de meeste gemeenten in meer of mindere mate invulling gegeven aan de volgende zes onderdelen:

1. Kaderstelling; bijvoorbeeld door het laten vaststellen van een nota met betrekking tot risicomanagement door de gemeenteraad.

2. Risicoanalyse; bijvoorbeeld door interne formats die zijn ontwikkeld om risico’s te inventariseren en daarmee een basis te vormen voor de bepaling van het weerstandsvermogen.

3. Beheersmaatregelen; bijvoorbeeld door het benoemen van risico-eigenaren die verantwoordelijk zijn voor het elimineren van bepaalde risico’s.

4. Monitoring; met name door in de begroting en verantwoording op te nemen van de – verplichte – risicoparagraaf (in de praktijk vaak getypeerd als ‘rituele dans’).

5. Toezicht en toetsing; bijvoorbeeld door te rapporteren in voortgangsrapportages waarop het college van b&w kan bijsturen.

6. Continue verbetering; bijvoorbeeld door het uitvoeren van een audit op de werking van het risicomanagementsysteem (al is dit onderdeel in de praktijk het minst gevorderd).

Met deze twee belangrijke constateringen volgt hierna een nadere beschouwing van de bevindingen uit literatuur en uit de praktijk van gemeenten. Lees meer >


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
21 februari 2013

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons