Toenemende erkenning

Er is sprake van waardering voor onze vereniging. Met name decentrale overheden ervaren meer en meer de noodzaak van gerichte adressering van risico’s.

In toenemende mate hebben decentrale organisaties meer oog en aandacht voor risicomanagement als integraal onderdeel van good public governance. Noodzaak tot vergaande samenwerking op tal van dossiers is een opgave voor bestuurders, uitvoerende organisaties en kennisinstellingen. PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation, draagt hier door deling van kennis en kunde  aan bij.

Door deel uit te maken van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en door samenwerking met Raadslid.nu en de Wethoudersvereniging, wordt het bestaansrecht van PRIMO Nederland, als chapter van PRIMO Europe, steeds meer door decentrale overheden erkent. PRIMO Nederland groeit gestaag.

De Kennisbank van Raadslid.nu heeft PRIMO als gespecialiseerde organisatie op het gebied van risicomanagement in haar bestand opgenomen.

Daarnaast hebben op wetenschappelijk gebied de Universiteit van Twente (UTwente), Professional Learning & Development en PRIMO Nederland zich bereid verklaard om in 2014 een samenwerkingsverband voor de nieuw op te zetten Module Publiek Risicomanagement aan te gaan.

PRIMO Nederland heeft zich het afgelopen jaar kunnen verheugen in de belangstelling voor deelname aan een reeks van rondetafelbijeenkomsten. Daarmee biedt PRIMO Nederland een platform om de dialoog over vigerende thema’s te kunnen voeren. Voornamelijk richt zij zich op bestuurders, managers, adviseurs, beleidsmedewerkers en politici. Daarbij wordt tijdens de ronde tafels publiek, verbonden met privaat en wetenschap. Deze laatste wordt mede door de inzet van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Nederland, bestaande uit acht wetenschappers, verbonden aan vijf Nederlandse universiteiten, gevoed.

Het jaar 2018 belooft verdere vooruitgang, groei in leden aantal, interessante ronde tafels, toename van publicaties, best practices en een digitaal magazine met gespecialiseerde thema’s en beste publicaties op het gebied van good governance en risicomanagement.

PRIMO Nederland houdt u op de hoogte door deling van kennis en kunde. We care about good governance.

*Foto door Janus van der Zanden, Heemkundekring Halchterth

Raadhuis van 1633 te Halsteren.*

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons