Tekorten jeugd blijven zorgenkindje Venlo

Yolanda de Koster

Venlo kruipt langzaam uit het financiële dal, maar niet alle problemen zijn opgelost. Ook dit jaar was er te weinig geld voor de jeugdhulp. Het tekort wordt aangevuld vanuit de algemene middelen, maar er is geen zicht op een structurele oplossing.  Het college noemt het ‘bijzonder’ dat het kabinet geen structurele middelen vrijmaakt voor jeugdzorg, terwijl het rijk een onderbesteding op de zorg heeft gerealiseerd van circa een miljard euro. Lees meer