risicomanagement

Oud PRIMO directeur Jack Kruf krijgt Koninklijke onderscheiding

BREDA – Bij zijn afscheidslezing als directeur PRIMO Nederland heeft burgemeester Paul Depla van Breda vrijdag 19 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jack Kruf. Kruf is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jack Kruf heeft zich meer dan twintig jaar ingezet voor het op de kaart zetten van risicomanagement binnen de publieke sector. Dat deed hij zowel […]

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent

Voorzitter Jan-Paul Woudstra (gemeentesecretaris Pijnacker-Nootdorp) is blij dat Martin van der Bijl (strateeg Regio West Brabant en voormalig wethouder van de gemeente Etten-Leur) de rol van secretaris heeft aanvaard: ‘Naast penningmeester Wouter Slob (Secretaris en algemeen directeur waterschap Zuiderzeeland) en de algemeen bestuursleden Ellen Gehner (risicoadviseur provincie Zuid-Holland) en Saskia Wiersma (voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Zevenaar) hebben we nu […]

Interview op BNG Bank website met Eric Frank en Jack Kruf over 25 jaar risicomanagement

Op de website van de BNG Bank is op 5 november een interview met oud PRIMO Nederland directeuren Eric Frank en Jack Kruf verschenen. Aanleiding voor het interview is de publicatie eerder dit jaar van het e-book ‘Publiek Risico: Essays’, over de ontwikkeling van publiek risicomanagement in de afgelopen 25 jaar. Deze bloemlezing representeert de zoektocht naar meer kwaliteit van […]

PRIMO Risk Management Award 2019 uitgereikt aan Paul Hofstra

Het bestuur van PRIMO Nederland en PRIMO Europe heeft de PRIMO Risk Management Award 2019 toegekend aan Paul Hofstra voor zijn moed en leiderschap op het grensvlak van publieke waarde, publiek risico en bestuurskracht. De toekenning is gebaseerd op enerzijds zijn volwassen rol als bestuurder en directeur van de Rekenkamer Rotterdam en zijn professionele bijdragen in de precieze en essentiële […]

Het belang van risicomanagement

Ir. P.O. (Pim) Vermeulen, Voorzitter Raad van Bestuur van de N.V. BNG op het 1e PRIMO congres op 22 november 2007 in Nederland, gehouden te Utrecht.  “Dames en heren, Aan mij is gevraagd een inleiding te verzorgen over risicomanagement en daarin mijn visie te geven op het belang ervan. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten heb […]

Risicomanagement – meer dan der som der delen

Deloitte*. Het managen van risico’s en kansen is zonder enige twijfel één van de grootste uitdagingen geworden voor de publieke sector. Zeker nu we in een economische crisis zitten en ook de publieke sector met bezuinigingen en het nadrukkelijk maken van keuzes te maken heeft. Risicomanagement vraagt daarom juist ook de aandacht van de gemeenteraad. Met de paragraaf weerstandsvermogen in […]

Onderweg

Door Martin van Staveren Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties Leike van Oss en Jaap van ’t Hek | 2015 | Vakmedianet Veranderen in de praktijk van organisaties, met tastbaar resultaat terwijl de winkel gewoon open blijft. Is er momenteel een actueler managementonderwerp te bedenken? Het boek ‘Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties’ van Leike van Oss en Jaap van ’t […]

Alles draait om risicomanagement

Hoe secure zou je als organisatie móeten zijn? In onze digitale samenleving is alles met elkaar verbonden. Onderzoekers denken dat rond 2020 meer dan 30 miljard apparaten draadloos met elkaar zijn verbonden via internet of things. Deze verbonden wereld zorgt voor economische en maatschappelijke groei, maar maakt organisaties ook kwetsbaar voor identiteitsdiefstal, cyberspionage en digitale oorlogsvoering. “Organisaties móeten zich afvragen […]

Risico en risicomanagement in Nederland

Boek door Ben Ale, Erwin Muller en Arjen Ronner Recensie door Martin van Staveren In de aanzwellende mediastroom over ons Nederland is onlangs een boek over risicomanagement toegevoegd: “Risico en risicomanagement in Nederland”.  Het eerste wat na de hippe oranje en paarse cover opvalt, is de dikte, welgeteld 697 pagina’s. Het is dan ook een bundel met bijdragen uit wetenschap […]

Toepassing van risicomanagement bij gemeenten

“Risk management is both an art and a science … In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops” (Vaughan 1996) Door Ilhan Tekir MSc Opzet risicomanagement in essentie gelijk In dit onderzoek zijn twee definities van risicomanagement genoemd, namelijk die van COSO-ERM en ISO 31000, die in essentie niet van elkaar verschillen: het identificeren […]

Gemeente, provincie en verlengd lokaal bestuur discussiëren over good governance

‘Good governance vraagt duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid’  De noodzaak van good governance wordt erkend, maar hoe komt dit ook hoger op de agenda’s? Door duidelijk leiderschap, vertrouwen en openheid. Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van de discussiebijeenkomst tussen een aantal gemeenten, de Provincie Noord-Brabant en verbonden partijen, georganiseerd door PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation) in het […]

Nederlandse overheid kan de wereld niet managen

Door Robert ‘t Hart Afgelopen 12 november was ik bij de uitreiking van het advies van de  Raad voor het openbaar bestuur (Rob)  “Belichaming van de kundige overheid“.   Een lastige titel,  maar simpel gezegd gaat dit advies over hoe bestuurders keuzes over risico’s maken, hoe ze hier en over incidenten communiceren.  Een paar opvallende uitspraken uit  dit prima adviesrapport wil ik […]

Risicomanagement in ICT-projecten verkort doorlooptijden

Onderzoek naar opbrengsten van risicomanagement in ICT-projecten in een “B2B” omgeving. Auteur: Ing. Erik Kruithof In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de doorlooptijd van ICT-projecten beter kunnen worden beheerd door het toepassen van risicomanagement. Als steekproef voor het onderzoek is een selectie genomen van eenentwintig ICT-projecten. Om de projecten onderling te kunnen vergelijken, is er bij de selectie van de projecten zoveel mogelijk […]

Risicomanagement in strafzaken van het Functioneel Parket

Toepassing van de Risico Diagnose Methode in complexe strafzaken van het Functioneel Parket Auteur: Drs. A.D. (Arjan) Meijer Het OM is de afgelopen jaren meermalen in het nieuws geweest met strafzaken waarin fouten zijn gemaakt. Bekende voorbeelden zijn strafzaken tegen de Hells Angels, Lucia de B. en de Schiedammer Parkmoord. Deze fouten hebben geleid tot directe schade voor de onterecht veroordeelde verdachte, slachtoffers en […]

Op weg naar een objectieve en betrouwbare risicodiagnose

Een onderzoek naar het verhogen van de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de risicodiagnose voor toekomstige projecten door de verzameling en het gebruik van risicodata uit eerdere projecten. Auteur: Jeroen Stroomberg Een bouwproject voor een opdrachtnemer is nooit zonder risico’s. Door ontwikkelingen in de infrasector lopen de opdrachtnemers van bouwprojecten ook steeds aanzienlijker risico’s. Daarom is het voor een bouwbedrijf van groot […]

Assessing the risk position of Enexis

Research to a methodology to assess the overall risk position of Enexis Auteur: B. Peppelman Risk management is of major importance for companies nowadays and the lack of it can have enormous consequences as it is currently illustrated by the world wide credit crunch. Enexis uses risk management on a corporate and operational level. On the operational level Enexis uses risk management to find […]

Projectoverstijgend Risicomanagement

Een onderzoek naar risicomanagement op portfolio niveau binnen Rijkswaterstaat Auteur:  R.M. Augustijn Bron: Universiteit Twente en Rijkswaterstaat In het kader van een afstudeertraject (Universiteit Twente) is onderzoek gedaan naar risicomanagement bij Rijkswaterstaat. Risicomanagement wordt bij Rijkswaterstaat (RWS) belangrijker door (zie H1): ·  het RWS ondernemingsplan met het doel om ‘in control’ te komen. ·  het hanteren van het principe ‘Markt, tenzij’, waardoor explicietere risicoverdeling tussen opdrachtgever […]

Risicomanagement

Auteur: H.H.J. van Schaik In opdracht van: Dura Vermeer Railinfra BV Risicomanagement is voor Dura Vermeer een relatief nieuw proces. Het beheersen van risico’s gebeurt al jaren op intuïtie, maar niet structureel en/of proces matig, waardoor historische gegevens ontbreken. Doordat deze gegevens ontbreken is er onvoldoende inzicht wat de kans op onnodige kosten verhoogt. Als gevolg van de extra kosten ontstaat […]

Beleidsnota verbonden partijen/ Good Governance

Bron: Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel Aanleiding  De tijden zijn veranderd. Niet alleen zijn de opgaven waar ons waterschap voor staat toegenomen, maar heeft het waterschap steeds vaker partners nodig om zijn taken kostenefficiënt en goed uit te voeren. De samenwerking met andere Noord-Brabantse waterschappen wordt geïntensiveerd onder het motto “winnend samenwerken” en ook de samenwerking met andere partners in […]

Risicovol Realiseren?!

Onderzoek naar het risicomanagement binnen PROUD Auteur: Daan Amperse De laatste jaren besteedt Rijkswaterstaat steeds meer taken uit aan de markt. Opdrachten die Rijkswaterstaat op de markt zet worden steeds minder gedetailleerd uitgewerkt en opdrachtnemers krijgen veel meer vrijheid om gepaste oplossingen aan te dragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er tegenwoordig steeds vaker voor een andere soort contractvorm gekozen […]

Faalkosten: Realistisch te Reduceren

Proactief voorkomen van falen Auteur: Peter J. Schoonderbeek Faalkosten zijn alle kosten die onnodig ten behoeve van het eindproduct zijn gemaakt (SBR, 2009). Deze faalkosten in de bouwsector zijn hoog. Er is behoefte aan een adequaat model voor het beheersen en terugdringen van deze kosten. Vooral aan het identificeren en terugdringen van de niet kwantificeerbare faalkosten is behoefte. Deze zijn […]

Benchmark op risicomanagement

Universiteit Twente Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Procesmanagement speelt een belangrijke rol in het succesvol realiseren van projecten die vooral zijn uitbesteed middels UAV-GC. Voor Dura Vermeer Beton- en Waterbouw (DVBW) betekent dit dat het proces optimaal moet verlopen. In dit onderzoek is naar verbeterpunten gezocht voor één onderdeel van dit procesmanagement: het risicomanagement. Dit is gedaan doormiddel van een […]

Projecten: Onzekerheid als zekerheid

Dr. ir. Martin van Staveren MBA Van Staveren Risk Management VSRM Het boek ‘Managen van onzekerheden: Risico’s en kansen bij grote projecten’ is in 2007 verschenen. Dus inmiddels zo’n vier geleden, ruim voor de financiële en andere crises. Is het boek nog actueel? Jazeker, anno 2011 is het onderwerp misschien wel actueler dan ooit. De auteurs Jeroen Versteegen en Rudolf […]

Principieel managen van het onverwachte?

Dr. ir. Martin van Staveren MBA Van Staveren Risk Management VSRM Het is tien jaar geleden dat de oorspronkelijke Engelstalige uitgave van ‘Management van het onverwachte’ verscheen. Raadselachtig, dat het een decennium heeft geduurd voordat het boek in het Nederlands is uitgebracht. Vooral omdat het over een tijdloos en paradoxaal onderwerp gaat. Want wat valt er te managen aan iets […]

De kracht van overtuigingen

Dr. ir. Martin van Staveren MBA Van Staveren Risk Management VSRM Het boek ‘Leidinggeven aan overtuigingen’ verschijnt in een periode van forse bezuinigingen, vooral in de publieke sector. Voor het omgaan met dergelijke grote veranderingen geeft het boek een krachtige benadering, op minimalistische wijze. Het nodigt uit tot effectiever werken met de mogelijkheden die er al zijn in een organisatie, […]

Meer zekerheid door omgaan met onzekerheid?

Dr. ir. Martin van Staveren MBA Van Staveren Risk Management VSRM Het is een prachtige titel: ‘Dans met Kans: Meer Zekerheid door Minder Controle’. Dit belangwekkende boek is geschreven door Spyros Makridakis, Robin Hogarth en Anil Gaba, allen als gedragswetenschappers verbonden aan business school INSEAD. Het boek behandelt een zeer actueel onderwerp: hoe kunnen we effectiever omgaan met onzekerheid? Volgens […]

Hoog betrouwbaar organiseren: een bijzondere vorm van ongehoorzaamheid

Auteur: Peter Noordhoek, kennispartner INK In dit artikel wordt de benadering ‘Hoog betrouwbaar organiseren’ toegelicht in een INK-context. Het is een risicobenadering met grote gevolgen voor de kwaliteitsfunctionaris. High Reliability Organising (HRO) legt, samen met ‘Resilience Engineering’, veel accent op de gedragskant van uitvoerenden in een organisatie. Processen, protocollen en procedures zijn belangrijk, maar op zich niet voldoende. Zo wordt […]

Geen nieuws is slecht nieuws

Risico-denken en gedragslessen op basis van ‘resilience engineering’ en de theorie van hoogbetrouwbaar organiseren Auteurs: Herman de Bruine, Peter Noordhoek en Jos Tjon Tam Pau Inleiding en stellingen  Na het ongeval met het bedrijf Chemie Pack op 5 januari 2011 in Moerdijk, werd duidelijk dat het bedrijf formeel weliswaar aan alle vergunningseisen leek te voldoen, maar dat de houding van […]

Geotechnisch Falen: Oorzaken en Beheersmaatregelen

Crosscase analyse van oorzaken van geotechnisch gefaalde internationale casestudies Auteur: M.A. Oude Vrielink Doel van dit onderzoek was om de belangrijkste oorzaken en beheersmaatregelen van geotechnisch falen in de Nederlandse gww-sector in beeld te brengen. De centrale onderzoeksvraag die hierbij gesteld werd, was in welke mate het door Geo-Impuls ontworpen Geo-Impuls programma daadwerkelijk aansluit op deze oorzaken en beheersmaatregelen van […]

De Dialoog

Bron: INSIDEAN Natuurlijk vernieuwen in uitdagende tijden, INSIDEAN in dialoog met Jack Ruibing, Veiligheidsregio Haaglanden. “Synchroniciteit is heel belangrijk en laat zich niet sturen door managementtechnieken en maakbaarheid, maar door open te staan en jezelf open te stellen voor ondenkbare, onzichtbare mogelijkheden en onzekerheden, die leiden tot bijzondere situaties. Dit gebeurt door verwondering ruimte te geven, oprecht geïnteresseerd zijn in […]

Kritiek op Oostvaarderswold

Bron: NOS De provincie Flevoland heeft te weinig rekening gehouden met de financiële risico’s rond de ontwikkeling van het Oostvaarderswold. Dat concludeert een onderzoekscommissie van Provinciale Staten. Het rapport van de commissie verschijnt morgen, maar de conclusies zijn nu al in handen vanOmroep Flevoland. Het Oostvaarderswold had een nieuw natuur- en recreatiegebied van ruim 1800 hectare moeten worden in het […]

Positief Risicomanagement

Auteur: Robert ‘t Hart De term risicomanagement kampt met een negatief imago. Als je het onderwerp op een uitnodiging zet komt de helft niet opdagen. Hoe komt dat toch? Waarom ziet men het niet als positief onderwerp? Mijn inziens wordt het te veel verward met de termen risicobeheersing en risicoverantwoording. Probleem bij de risicoverantwoording is,  dat het te veel is geworden. Na een incident […]

Krachtig Bestuur door Sociale Innovatie

Bron: Insidean Auteurs: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA, Principal Dhr. A.V. Rambaran, Instituutleider Inleiding De bezuinigingssfeer wordt gekenmerkt door onzekerheid en angst om nog meer risico’s te lopen waardoor duidelijke keuzes uitblijven. Er heerst een groeiend wantrouwen, weerstand en wil om iets met elkaar te willen bereiken binnen en tussen personen en organisaties. Echter met welk perspectief? Iedereen zit […]