risicoevaluatie

Praktijkvoorbeelden communicatie over risico’s en kostenbeheersing

Bron:  Robert ‘t Hart Steeds duidelijker wordt dat niet alle risico’s koste wat het kost beheerst dienen te worden. De overheden zijn door hun middelen beperkt, en dus vinden scherpere afwegingen plaats over risico’s en beheerskosten. Van belang om deze afwegingen goed aan de buitenwereld te communiceren. Twee praktijk voorbeelden.

Risicocultuur en foutencultuur

Bron: Robert ‘t Hart Foutencultuur Een verantwoordelijke en risicoalerte cultuur verkrijgen. Dat is voor veel organisaties de drijfveer om te starten met risicomanagement. Toch blijkt dit in de praktijk een grote uitdaging. Want de bestaande foutencultuur van de organisatie wordt vaak gezien als een ‘doos van Pandora’. Er bestaat grote angst die open te maken. Wat is dat eigenlijk: een foutencultuur?  […]

Rapport over 30 jaar zure regenbeleid: les voor de toekomst

Een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland Bron: Rijksoverheid ‘De verzuring in Nederland is sinds 1980 met 50% afgenomen; in de Nederlandse natuurgebieden zelfs met 80%. Dat staat in het rapport ‘Zure regen, een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland’ van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma vandaag naar de Tweede […]

Provincie leert van mislukking Blauwestad

Bron: Binnenlands Bestuur Statenleden in de provincie Groningen vinden dat zij meer daadkracht hadden moeten tonen bij het project Blauwestad en zelf ook tekortgeschoten zijn. Dat heeft woordvoerder Daan Bultje van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen vrijdag gezegd in reactie op een zeer kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer over Blauwestad. Lees meer > Gedeputeerde Staten nemen aanbevelingen […]

De provincie en de kredietkrisis

Bron: Provincie Noord-Holland Provinciale Staten hebben naar aanleiding van de financiële crisis een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld, die in juni 2009 gerapporteerd heeft over haar bevindingen. Naar aanleiding van deze rapportage heeft onder andere de portefeuillehouder financiën zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Onder meer naar aanleiding van de rapportage van de POC zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de […]

Rekenkameronderzoek Leiderdorp Risicomanagement W4

29 april 2009 Bron: De Rekenkamer van Leiderdorp Conclusies Zoals in de beantwoording van de hoofdvraag al te lezen is, is het risicomanagement van het W4 project naar de mening van de Rekenkamer onvoldoende voor een project van deze omvang en doorlooptijd. Vanaf de start van het project tot eind 2005 is er onvoldoende aandacht geweest voor het inventariseren van […]