risicocultuur

Risicocultuur en foutencultuur

Bron: Robert ‘t Hart Foutencultuur Een verantwoordelijke en risicoalerte cultuur verkrijgen. Dat is voor veel organisaties de drijfveer om te starten met risicomanagement. Toch blijkt dit in de praktijk een grote uitdaging. Want de bestaande foutencultuur van de organisatie wordt vaak gezien als een ‘doos van Pandora’. Er bestaat grote angst die open te maken. Wat is dat eigenlijk: een foutencultuur?  […]

Programma ‘Risico’s en Verantwoordelijkheden’ zoekt Goede Praktijken

Het Programma Risico’s en Verantwoordelijkheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar goede praktijken inzake een evenwichtige omgang van bestuurders en ambtenaren met risico’s, rampen en verantwoordelijkheden. Het gaat om bewezen succesvolle praktijken die betrekking hebben op aspecten als communicatie naar burgers en media, regievoering en coördinatie tijdens crises. Die goede praktijken moeten tegenwicht kunnen […]

Knowingly taking risk

Investment decision making in real estate development Auteur: Ellen Gehner Proefschrift Delft University of Technology Introduction Real estate development is knowingly taking risk. A real estate development project starts with an opportunity to construct a new building in which people can live, work, or shop. This opportunity has to be developed from an idea into something real. At the moment […]

De Weg naar Excellentie

Bron: INSIDEAN, Institute for Knowledge-based Collaboration & Innovation Auteur: Dr. A.S. Nagesser & Ir. A.V. Rambaran Het menselijk handelen is de grootste bron (88%) van faalrisico’s. Zeker op de grensvlakken van verschillende wergebieden, waar er sprake is van verschillende culturen, perspectieven, taken en belangen, neemt het faalrisico enorm toe en wordt sociale innovatie belemmerd. Verreweg de meeste faalrisico’s zijn te […]

Een risicoloze samenleving bestaat niet

Interview met Algemeen directeur DCMR Jan van den Heuvel Bron: VRR Netwerk, Het magazine van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond “Aan de A20, in het gloednieuwe onderkomen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, interviewt VRR Netwerk algemeen directeur Jan van den Heuvel. Met uitzicht op woonwijken, veel industrie en een eindeloze stroom verkeer, spreekt deze partner in veiligheid enthousiast over een bijzondere samenwerkingscultuur […]

Risico’s en redelijkheid

Naar een nieuw beoordelingskader voor risico’s in Nederland Bron: Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Auteurs: Ira Helsloot, Roel Pieterman en Jaap Hanekamp, pp. 69 tm 83 Inleiding (citaat): “Ooit was het leven eenvoudig, althans in de zin dat ongevallen een daad van God waren die slachtoffers waarschijnlijk vooral aan zichzelf te danken hadden. De overheid had hier zowel vooraf […]

Overhead gewaardeerd

Verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector Bron: Universiteit Groningen, 2011 Auteur: Mark Huijben, Proefschrift Met de bezuinigingstaakstellingen bij veel overheidsorganisaties voor de boeg ligt politiek-bestuurlijk én managerial het snijden in de overhead voor de hand. Dit kan direct binnen de eigen organisatie, maar vaak wordt ook voor het het pad […]

Actualiteitencollege Universiteit Twente

Vrijdag, 25 juni 2010 Campus Universiteit Twente te Enschede Gebouw Waaier, Zaal 3 Volg het Actualiteitencollege aan de Universiteit Twente Voor dit college op 25 juni a.s. met Prof. dr. ir. Olaf Fisscher, Dr. Michel Ehrenhard, Drs. Ank Bijleveld-Schouten en Prof. dr. ir. Joop Halman. Een college over veranderen, politiek, bestuur en risicomanagement.

ISO 31000: Kansen en bedreigingen voor publieke organisaties zijn te managen

By: Ed Mallens, bestuurslid PRIMO Nederland, Secretary General PRIMO Europe Risicomanagement heeft nu een referentiekader wat bruikbaar is voor met name publieke overheden. In een bondig maar duidelijk beschreven document, NEN-ISO 31000 Risicomanagement – Principes en Richtlijnen-, staan principes en richtlijnen die goed bruikbaar zijn om risico’s adequaat te kennen, te analyseren en op te volgen. Er wordt middels een […]

België – Nederland

Paul Wouters* Een tijdje terug sloegen vier organisaties uit Nederlands West-Brabant en vier organisaties uit Vlaanderen de handen in elkaar om grensoverschrijdend ondernemerschap te bevorderen. Men werd het er snel over eens dat er een brochure zou komen, om zich gezamenlijk te presenteren en aandacht te trekken bij belanghebbenden. Iedereen zou daar ideeën en concepten voor aanleveren. En toen kwam […]

Rotterdam in control

Liesbeth Dogger Vanaf 2006 moeten alle diensten van de gemeente Rotterdam de risico’s van hun bedrijfsvoering in beeld brengen. Dat besloten B&W van Rotterdam in 2002. Langzaamaan raken steeds meer managers overtuigd van het nut. Zo gebruikt Rotterdam risicomanagement ook om zicht te krijgen op de risico’s bij het samenvoegen van organisatieonderdelen en bij de introductie van de Wet Maatschappelijke […]

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young Our point of view In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen […]

Improving the practice of risk management in Roosendaal

Roosendaal is a midsized town in the south of the Netherlands with a population of around 78,000 inhabitants, located between Rotterdam and Antwerp, Belgium. Almost three years ago the Municipality decided to improve its risk management practice. According to Dick Maaskant, Business Controller of the municipality, this decision was influenced by several internal and external forces. For example, risk management […]

Johan Debyser: an interview

Johan Debyser is Cabinet governor of West Flanders. An interview on 9 juli 2009 by Marieke de Kort & Karl Vanderplaetse What is Risk Management? Often, risk management is perceived as emergency planning and fighting disasters. One of the greatest risks facing society at this moment is, of course, the financial crisis. However, we are also facing natural disasters such […]

Gedrag net zo belangrijk als kennis risicomanagement

Robert ‘t Hart en Jeroen Scholten Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de risico’s veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Dat maakt de houding van het management (voorbeeldgedrag!) bepalend voor het risicoprofiel van organisaties. Risicomanagement is daarom een absolute managementissue en het is cruciaal dat het management beseft wat de toegevoegde waarde is van het sturen […]

Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij

Verslag Workshop Marsh “Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Tijdens de workshop van Marsh Risk Consulting werd ondermeer ingegaan om het risicomanagement evolutiemodel en het risicomanagement raamwerk. De modellen helpen organisaties inzage te krijgen in respectievelijk hun fase van risicomanagement- ‘volwassenheid’ en in de kwaliteit van de risicomanagement-organisatie. Met name het laatste model geeft […]

Gedragsaspecten van risicomanagement

Verslag Workshop TNO “Gedragsaspecten van risicomanagement: van arbeidsrisico’s naar vitaliteit van mens en organisatie” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Prof. Dr. Gerard Zwetsloot (TNO) Drs. Arjella van Scheppingen (TNO) In het ochtendprogramma van dit PRIMO jaarcongres zijn diverse invalshoeken en dilemma’s besproken om van risico’s kansen te maken. Het gaat zowel om rationaliteit (vanuit analyses systematisch werken […]