Tag: risicocommunicatie

Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs
De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in betekenisvolle samenhang met ander materiaal. Je ziet in één oogopslag dat wetenschappelijk onderzoek naar waterveiligheid en de mening van burgers hebben geleid tot beleidsaanbevelingen. De traditionele statische wetenschappelijke publicatie is zo ook beschikbaar in een dynamische wetenschappelijke communicatievorm waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van internet. De prijs werd uitgereikt tijdens de SURF Onderzoeksdag  op 9 februari  j.l. in MediaPlaza te Utrecht.

Lees verder

Het informeren van de burger over ongevalsrisico’s

Een kwestie van Gezond Boeren Verstand?
Een onderzoek in Twentse gemeenten naar variabelen die van invloed zijn op de juridische conformiteit bij het communiceren met, en informeren van burgers over de risico’s op rampen en zware ongevallen.

J.P. Meerenburgh, student deeltijdopleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (2002-2005)
Bron: Hulpverleningsdienst Regio Twente, augustus 2005

Samenvatting
Onze samenleving kent een breed scala aan risico’s. Bij een risicovolle situatie, zoals bedoeld in dit onderzoek, gaat het om de voorstelbare rampen of zware ongevallen die grote (fysieke) schade berokkenen aan de gezondheid van mens en dier, aan het milieu en die grote materiele/ financiële schade kunnen veroorzaken. Al geruime tijd rust er een wettelijke verplichting bij gemeenten om de inwoners te informeren over de risico’s die zich in hun leefomgeving kunnen voordoen. Ook dienen gemeenten bij plannen over die risico’s met burgers te communiceren. Het blijkt in de praktijk dat gemeenten verschillend omgaan met deze verplichtingen. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties.

Lees verder

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons