risicobeleid en -strategie

Systeembreuk in het corporatiedomein

Wat betekent dit voor gemeenten? Door: Rien Lammertink, LINCmanagement Het is gebruikelijk de vertaling van de gemeentelijke risico’s van uitvalverschijnselen van woningcorporaties te zoeken in de harde, financiële, sfeer. Toch zijn de gemeentelijke risico’s van maatschappelijke aard misschien wel net zo ingrijpend. Zeker nu blijkt, dat we een historische verandering, een systeembreuk, meemaken, die bepaald niet in het voordeel van lokale en regionale overheden […]

Niet alle risico’s klimaatverandering afgedekt

Kosten lopen op bij uitstel van maatregelen, aandacht van nieuw kabinet gewenst Bron: Algemene Rekenkamer Nederland is mogelijk onvoldoende voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Het Deltaprogramma beschermt ons land tegen het risico van overstromingen, maar voor andere klimaatrisico’s – bijvoorbeeld voor de volksgezondheid, de natuur en de energievoorziening – heeft het Rijk geen of maar beperkt beleid, en ontbreekt […]

Informatie Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Wat is de strategie nationale veiligheid? Met de strategie nationale veiligheid legt de overheid verschillende typen rampen of crises langs eenzelfde meetlat. Zij kijkt daarbij naar de waarschijnlijkheid dat een bepaalde crisis zich zal voordoen, hoe groot de impact van de crisis is als deze zich voordoet en wat daar aan te doen […]

Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Voor u ligt de herziene leidraad methode van de strategie nationale veiligheid. Doel van de leidraad is: • het beschrijven van de gebruikte methode van scenario-ontwikkeling, nationale risicobeoordeling en capaciteitenanalyse; • het vastleggen en motiveren van gemaakte keuzes; • het bieden van een handleiding voor mensen die met de strategie nationale veiligheid werken. […]

Markeringen Troonrede 2010

De Troonrede 2010 schept de kaders voor het komend jaar. Het adresseert de maatschappelijk, economisch en bestuurlijk relevante zaken. PRIMO Nederland heeft de in de Troonrede genoemde publieke waarden, kernbegrippen en speerpunten, die relevant zijn en in haar ogen zullen vragen om een kwalitatief hoogwaardig (publiek) risico management en governance, gemarkeerd. Bron: Rijksoverheid, Prinsjesdag 2010 Leden van de Staten-Generaal, Willen […]

‘Lokale bestuur is hét bestuur, dé overheid’

Eén van de belangrijkste schakelpunten om tot good public governance te komen, is die tussen rijk en gemeenten. Het vorige regeerakkoord is door PRIMO Nederland samen met VNG-directeur Ralf Pans en vijftien gemeentesecretarissen kritisch besproken. Toen bleek dat een aantal zaken in dat regeerakkoord door gemeenten niet of met grote moeite gerealiseerd konden worden. Als sprekend voorbeeld gold de dienstverlening. […]

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young Our point of view In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen […]

Leadership, more than the sum total of parts…!

F.A.J. van Kuijck en R.M.J. van Vugt Deloitte Accountants B.V. The position of municipal and provincial authorities (hereinafter local governments) in society at large is rather complex. This complexity is especially visible in the number of relationships maintained by local governments. For example, the many parties involved in project development. The complexity is also due to the additional tasks and […]

Three lessons in risk management from England

By Robert ‘t Hart “When a municipality doesn’t have an effective form of risk management, it doesn’t have an effective management.” Since this argument was first introduced in England, it has been cited in many articles. In the United Kingdom the emphasis lies on the relationship between governance and risk management. Because of the risk culture and the presence of […]

Risk and uncertainty

Part of the lecture “Truth, authority and policy in the twenty-first century” by Lisa Anderson (source The Thinking State, WRR Lecture 2007) “Considerable behavioral research suggests that the further away in both space and time a prospective risk seems to be, the less likely we are to take action to address or mitigate the risk itself. As Elke Weber puts it, “Personal […]

Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

Implementatie hoeft geen belemmering te zijn Bron: B&G Auteurs: Ing. F.C.M. Janse MBA, Hoofd BNG Consultancy Services (BCS) en Drs. A.H. Schreuders , Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. In dit artikel wordt beschreven hoe het proces van risicomanagement eruit ziet en waarom het belangrijk is om dit bij elke gemeente toe te passen. Elke gemeente moet invulling geven aan het BBV […]

Amersfoort legt solide basis voor risicomanagement

Bron: B&G Auteur: Annemieke Jutte, beleidsadviseur bij de sectie Financiën van de concernstaf, gemeente Amersfoort. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amersfoort het beleid voor risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Bij een door de auteur gehouden presentatie over dit onderwerp voor gemeentecontrollers van 100.000+- gemeenten, bleken velen nog te worstelen met risicomanagement en weerstandsvermogen. Dit artikel geeft antwoord op de […]

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Verslag van de conferentie 12 oktober 2005 Uitwisseling ervaringen door en voor provincies Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat provincies (en gemeenten)1 een paragraaf weerstandsvermogen in hun programmabegroting opnemen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s. Onderliggende gedachte is dat provincies met hun risico’s leren omgaan en eventuele financiële gevolgen kunnen opvangen zonder dat dit […]