risicobeheersing

Praktijkvoorbeelden communicatie over risico’s en kostenbeheersing

Bron:  Robert ‘t Hart Steeds duidelijker wordt dat niet alle risico’s koste wat het kost beheerst dienen te worden. De overheden zijn door hun middelen beperkt, en dus vinden scherpere afwegingen plaats over risico’s en beheerskosten. Van belang om deze afwegingen goed aan de buitenwereld te communiceren. Twee praktijk voorbeelden.

Gemeente Amsterdam. Risicomanagement: Wat zou Arie doen?

Dit ‘verwijsboekje’ is een uitgave van het kennisnetwerk Risicomanagement van de OntwikkelingsAlliantie van de gemeente Amsterdam. ‘Risico’s managen geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet meer zullen optreden. Het geeft wel de zekerheid dat je er van tevoren alles aan hebt gedaan om deze te voorkomen of de effecten ervan te verminderen.’ ARIE staat voor: Amsterdams RIsicomanagement […]

Dialogue on Risk

Effects of Project Risk Management on Project Success Auteur: Karel de Bakker (DeB Project & Risk) Draagt projectrisicomanagement bij aan het succes van een project, in het bijzonder het succes van een informatietechnologie (IT) project? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift. Gezien de grote aandacht die er is voor de vaststelling van de positieve bijdrage van projectmanagement aan de […]

Een risicoloze samenleving bestaat niet

Interview met Algemeen directeur DCMR Jan van den Heuvel Bron: VRR Netwerk, Het magazine van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond “Aan de A20, in het gloednieuwe onderkomen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, interviewt VRR Netwerk algemeen directeur Jan van den Heuvel. Met uitzicht op woonwijken, veel industrie en een eindeloze stroom verkeer, spreekt deze partner in veiligheid enthousiast over een bijzondere samenwerkingscultuur […]

Mondiale ISO 31000-norm ‘Risicomanagement’

Bron: NEN “Op 15 november heeft ISO heeft een nieuwe internationale norm gepubliceerd, ISO 31000:2009 ‘Risk management – Principles and guidelines’. Tegelijkertijd is ISO Guide 73:2009 ‘Risk management – Vocabulary’ uitgebracht. Beide normen worden gepresenteerd op een introductieseminar op 8 december 2009. Voorzitter die dag is dr. ir. Michiel Boersma, tot voor kort de bestuursvoorzitter van Essent. De Nederlandse vertalingen […]

Risico’s gemeenten kredietcrisis

Robert ‘t Hart Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Er is door het adviesbureau, in nauwe samenspraak met gemeenten, gewerkt aan het opstellen van een lijst met mogelijke gevolgen van de kredietkrisis voor gemeenten. Een vorm van risicomanagement in zichzelf. Hoewel dit ‘work in progress’ is en de komende maanden zeker nader bijgesteld en verdiept is het overzicht door de directie vrijgegeven. […]

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

Ed Mallens Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt in de praktijk te weinig handvatten om risicomanagement echt te verankeren. Om dit gat op te vullen, wordt gewerkt aan de ISO 31000-norm, die medio 2009 van kracht wordt. Biedt deze norm wel voldoende handvatten voor een daadwerkelijke verankering van integraal risicomanagement in organisaties?

Risicomanagement bij projecten

Verslag Workshop BCS/NAR “Risicomanagement bij projecten”op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Caspar Boendermaker (BNG Consultancy Services) Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) Tijdens deze workshop werden de 25 deelnemers meegenomen in de statistieken van de Deense professor Bent Flyvbjerg, welke uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de kostenoverschrijdingen bij publiekeinvesteringsprojecten wereldwijd. Bent Flyvbjerg concludeert dat de kosten in […]

Risk-based auditing

Nieuwe kansen en waardering voor de internal auditor? Bron: Tijdschrift Controlling nr. 5 Auteur: Arne Lasance, auteur samenvatting. In het boek Risk-based auditing doet de auteur Phil Griffith uit de doeken wat een vooral op risicobeheersing gebaseerde benadering van internal auditing inhoudt, zowel conceptueel als prakisch. Hij gaat in op de vraag hoe de internal auditor zich, samen met zijn […]

Beheerst beleid door risicomanagement

Leerervaringen met risicobeheer binnen de beleidsdirectie. Bron: Overheidsmanagement Auteur(s): Mw. Drs. M.J.M. Damen, Dhr. J.A.L. van der Laan en Dhr. Drs. W.A.J. van Loon De roep om een transparante en strakke bedrijfsvoering neemt toe. Ook binnen de overheid wordt een goede bedrijfsvoering steeds belangrijker. Overheidsorganisatie hebben de laatste jaren te maken met ontwikkelingen die grote impact hebben op de bedrijfsvoering, […]