Tag: publiek risicomanagement

Oud PRIMO directeur Jack Kruf krijgt Koninklijke onderscheiding

BREDA – Bij zijn afscheidslezing als directeur PRIMO Nederland heeft burgemeester Paul Depla van Breda vrijdag 19 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jack Kruf. Kruf is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jack Kruf heeft zich meer dan twintig jaar ingezet voor het op de kaart zetten van risicomanagement binnen de publieke sector. Dat deed hij zowel in Europa als in Nederland. 

Aan het eind van de lezing roemde burgemeester Depla de inzet van Kruf als een verbindende factor binnen de stad: “Breda is een stad waar verbindingen tot stand worden gebracht, Jack is hier een voorbeeld van. Hij brengt wetenschap en praktijk bij elkaar.” Kruf reageerde verrast en ontroerd op zijn benoeming.

Centraal thema in zijn afscheidslezing van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij geleerd van 2020? Over de herwaardering van publieke waarden’ De lezing was voor de leden van PRIMO te volgen via een livestream. De lezing is hieronder terug te zien.

PRIMO Nederland

Jack Kruf is ‘de founding father’ van PRIMO Europe en is medeoprichter en oud-directeur van PRIMO Nederland. PRIMO ondersteunt zowel Europees als in Nederland haar leden op het gebied van risicomanagement. Dat doet ze door kennisdeling en een breed opgezet onderwijs programma.

Nationale Risicobeoordeling 6

Bron: Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Binnen de rijksbrede strategie Nationale Veiligheid wordt jaarlijks een Nationale Risicobeoordeling (NRB) opgesteld, waarin een aantal veiligheidsthema’s wordt geanalyseerd in de vorm van scenario’s die langs een vaste meetlat worden gelegd: de NRB methodiek. De resultaten hebben tot doel beleidsmakers inzicht te geven in de relatieve waarschijnlijkheid en impact van de verschillende scenario’s. Dit inzicht is van belang om capaciteiten te benoemen, beleid te formuleren en prioriteiten te stellen met als doel Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op verschillende soorten rampen en dreigingen.

Dit rapport beschrijft de opzet, aanpak en resultaten van de NRB 6. Deze NRB en de daarin opgenomen scenario’s zijn onafhankelijk geproduceerd door het Analisten-netwerk Nationale Veiligheid (ANV). Het ANV is een gezaghebbend kennisnetwerk dat sinds 2011 in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, namens de Stuurgroep Nationale Veiligheid (SNV), jaarlijks de NRB opstelt.

Voor de NRB 6 zijn drie scenario’s uitgewerkt, namelijk ultrarechts extremisme, overstroming Lekdijk Lopiker- en Krimpenerwaard en buitenlands concern blijkt crimineel paard van Troje. De scenario’s en de beoordeling op impact en waarschijnlijkheid zijn gebruikt om, voor elk thema, een capaciteitenanalyse uit te voeren.

In deze samenvatting wordt van elk scenario een korte beschrijving gegeven, voorafgegaan door een toelichting op het doel en de verantwoording. Vervolgens worden het NRB risicodiagram en de belangrijkste conclusies uit de analyse van de waarschijnlijkheid en de impact van elk scenario beschreven, met aansluitend een korte beschouwing van de impactscores: welke worden vaak hoog gescoord en wat kan daar uit worden geconcludeerd. Lees meer >

Global Risk Report 2014

By World Economic Forum

“The Global Risks 2014 report highlights how global risks are not only interconnected but also have systemic impacts. To manage global risks effectively and build resilience to their impacts, better efforts are needed to understand, measure and foresee the evolution of interdependencies between risks, supplementing traditional risk-management tools with new concepts designed for uncertain environments. If global risks are not effectively addressed, their social, economic and political fallouts could be far-reaching, as exemplified by the continuing impacts of the financial crisis of 2007-2008.

The systemic nature of our most significant risks calls for procedures and institutions that are globally coordinated yet locally flexible. As international systems of finance, supply chains, health, energy, the Internet and the environment become more complex and interdependent, their level of resilience determines whether they become bulwarks of global stability or amplifiers of cascading shocks. Strengthening resilience requires overcoming collective action challenges through international cooperation among business, government and civil society.” Read more >

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons