projectmanagement

Dialogue on Risk

Effects of Project Risk Management on Project Success Auteur: Karel de Bakker (DeB Project & Risk) Draagt projectrisicomanagement bij aan het succes van een project, in het bijzonder het succes van een informatietechnologie (IT) project? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift. Gezien de grote aandacht die er is voor de vaststelling van de positieve bijdrage van projectmanagement aan de […]

Lessen uit de Noord/Zuidlijn

Bron: Eberhard van der Laan, Burgemeester van Amsterdam Als burgemeester van Amsterdam heb ik naar aanleiding van de problemen met de Noord-Zuidlijn gesproken met ambtenaren, bestuurders en burgers. Het leverde vele inzichten op die het waard lijken breder te worden gedeeld. Onze analyse is dat steeds meerdere oorzaken hebben geleid tot kostenoverschrijdingen, vertragingen en hinder voor omwonenden en bedrijven. De […]

Borging risicomanagement ontbreekt

Bron: Krant van Flevoland, Rekenkamer Lelystad “Uit een onderzoek van de rekenkamer Lelystad blijkt, dat bij risicobeheersing bij grote projecten een consistente en gestandaardiseerde vorm van risicomanagement bij de uitvoering ontbreekt. De risicobeheersing van grondexploitatieprojecten wordt overigens wel op een systematische wijze benaderd. De kanttekeningen van de rekenkamer gaat over de twintig procent van de projecten die niet zijn gerelateerd […]

Rapportage Spoorzone Project Delft

Hoe de Delftse gemeenteraad beter grip houdt op het Spoorzone project. Bron: Uitgevoerd door Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in opdracht van de Delftse Rekenkamer. Centraal in het onderzoek staat de vraag Hoe kan de raad de controle en bijsturing van complexe langetermijn-projecten met de bijbehorende grote (financiële) risico’s – bezien vanuit haar eigen functioneren en vanuit de kenmerken van […]

Rekenkameronderzoek Leiderdorp Risicomanagement W4

29 april 2009 Bron: De Rekenkamer van Leiderdorp Conclusies Zoals in de beantwoording van de hoofdvraag al te lezen is, is het risicomanagement van het W4 project naar de mening van de Rekenkamer onvoldoende voor een project van deze omvang en doorlooptijd. Vanaf de start van het project tot eind 2005 is er onvoldoende aandacht geweest voor het inventariseren van […]

Risicomanagement bij projecten

Verslag Workshop BCS/NAR “Risicomanagement bij projecten”op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Caspar Boendermaker (BNG Consultancy Services) Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) Tijdens deze workshop werden de 25 deelnemers meegenomen in de statistieken van de Deense professor Bent Flyvbjerg, welke uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de kostenoverschrijdingen bij publiekeinvesteringsprojecten wereldwijd. Bent Flyvbjerg concludeert dat de kosten in […]

Kansrijk risicomanagement in projecten

Praktische leidraad voor het managen van risico’s en kansen in projecten. Bron: Boek Auteurs: Ten Gevers, directeur van het advies- en trainingsbureau NIMO Wil Hendrickx, senior trainer/adviseur bij het NIMO-Project Management Instituut. Waarom hebben we die risico’s niet eerder op hun waarde geschat? Hoe kunnen we ze de volgende keer beheersen zodat zij ons project niet overheersen? Dit boek geeft […]

Risicomanagement van gebiedsontwikkelingsprojecten

Bron: Overheids MANAGEMENT 1/2005 Auteurs: Drs. Herman Zoetmulder RA RO CIA en drs. Frank ten Have Grote infrastructuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten lijken standaard uit te lopen qua tijd en ook veel meer te kosten dan begroot. Dat geldt zowel op rijksniveau als bij de lokale overheden. Staten- en raadsleden vragen zich vertwijfeld af hoe zij hun toezichthoudende rol moeten invullen bij […]