lezing

Het belang van risicomanagement

Ir. P.O. (Pim) Vermeulen, Voorzitter Raad van Bestuur van de N.V. BNG op het 1e PRIMO congres op 22 november 2007 in Nederland, gehouden te Utrecht.  “Dames en heren, Aan mij is gevraagd een inleiding te verzorgen over risicomanagement en daarin mijn visie te geven op het belang ervan. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten heb […]

Risk governance: over omgaan met onzekerheid en mogelijke toekomsten

Inaugurele rede In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Risk Governance aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht op vrijdag 26 oktober 2007 door dr.ir. Marjolein B.A. van Asselt “Risk Governance is ook mijn leeropdracht en dus de naam van mijn leerstoel. Afgezien van het feit dat het […]

Actualiteitencollege Universiteit Twente

Vrijdag, 25 juni 2010 Campus Universiteit Twente te Enschede Gebouw Waaier, Zaal 3 Volg het Actualiteitencollege aan de Universiteit Twente Voor dit college op 25 juni a.s. met Prof. dr. ir. Olaf Fisscher, Dr. Michel Ehrenhard, Drs. Ank Bijleveld-Schouten en Prof. dr. ir. Joop Halman. Een college over veranderen, politiek, bestuur en risicomanagement.

“What if?”

Hoe gaan we om met onbekende of onberekenbare risico’s Lezing door Eelco Dykstra, 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Eelco Dykstra is Hoogleraar International Emergency Management, Institute for Crisis, Disaster and Risk Management, George Washington University. “We don’t need more science, we need more stories!” Zo begint Eelco Dykstra zijn betoog. Als hoogleraar aan een […]

Onzekere veiligheid

Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheidsvraagstukken rond fysieke veiligheid Lezing door Gerard de Vries 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Gerard de Vries is Lid en voorzitter onderzoekscommissie Veiligheid, WRR en Hoogleraar Wetenschapsfilosofie, Universiteit van Amsterdam. Nederlanders leiden een relatief veilig bestaan. Maar die veiligheid is geen rustig bezit. Onzekere risico’s zoals infectieziekten en klimaatverandering stellen de Nederlandse […]

Omgaan met de effecten van een nationale crisis

Lezing door Uri Rosenthal, 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Uri Rosenthal is voorzitter van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT en fractievoorzitter VVD in de Eerste Kamer. Het is een opvallende trend. Zowel de Deltacommissie, de Gezondheidsraad als de WRR stellen in recente adviezen het begrip ‘voorkomen’ centraal. Een ontwikkeling waar Uri Rosenthal […]

Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij

Verslag Workshop Marsh “Risicomanagement brengt uitdagingen dichterbij” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Tijdens de workshop van Marsh Risk Consulting werd ondermeer ingegaan om het risicomanagement evolutiemodel en het risicomanagement raamwerk. De modellen helpen organisaties inzage te krijgen in respectievelijk hun fase van risicomanagement- ‘volwassenheid’ en in de kwaliteit van de risicomanagement-organisatie. Met name het laatste model geeft […]

Gedragsaspecten van risicomanagement

Verslag Workshop TNO “Gedragsaspecten van risicomanagement: van arbeidsrisico’s naar vitaliteit van mens en organisatie” op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Prof. Dr. Gerard Zwetsloot (TNO) Drs. Arjella van Scheppingen (TNO) In het ochtendprogramma van dit PRIMO jaarcongres zijn diverse invalshoeken en dilemma’s besproken om van risico’s kansen te maken. Het gaat zowel om rationaliteit (vanuit analyses systematisch werken […]

Risicomanagement bij projecten

Verslag Workshop BCS/NAR “Risicomanagement bij projecten”op het 1e PRIMO Jaarcongres, 22 november 2007. Caspar Boendermaker (BNG Consultancy Services) Robert ‘t Hart (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) Tijdens deze workshop werden de 25 deelnemers meegenomen in de statistieken van de Deense professor Bent Flyvbjerg, welke uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de kostenoverschrijdingen bij publiekeinvesteringsprojecten wereldwijd. Bent Flyvbjerg concludeert dat de kosten in […]