implementatie risicomanagement

Gemeente Amsterdam. Risicomanagement: Wat zou Arie doen?

Dit ‘verwijsboekje’ is een uitgave van het kennisnetwerk Risicomanagement van de OntwikkelingsAlliantie van de gemeente Amsterdam. ‘Risico’s managen geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet meer zullen optreden. Het geeft wel de zekerheid dat je er van tevoren alles aan hebt gedaan om deze te voorkomen of de effecten ervan te verminderen.’ ARIE staat voor: Amsterdams RIsicomanagement […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Bron: Ernst & Young, in samenwerking met PRIMO Nederland “Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige bezuinigingen. Risicomanagement is geen […]

Borging risicomanagement ontbreekt

Bron: Krant van Flevoland, Rekenkamer Lelystad “Uit een onderzoek van de rekenkamer Lelystad blijkt, dat bij risicobeheersing bij grote projecten een consistente en gestandaardiseerde vorm van risicomanagement bij de uitvoering ontbreekt. De risicobeheersing van grondexploitatieprojecten wordt overigens wel op een systematische wijze benaderd. De kanttekeningen van de rekenkamer gaat over de twintig procent van de projecten die niet zijn gerelateerd […]

Risk, Innovation & Change

Or How to Implement Risk Management in Organizations? Martin van Staveren Deltares & Delft Cluster, The Netherlands Managing risk is difficult. Applying risk management is more difficult. Implementing risk management in organizations is the most difficult. Failure is more the rule than success and large sums of money, seemingly invested in implementing risk management, are actually wasted. While many organizations struggle […]