handboek

Richtlijn voor implementatie risicomanagement

  Bron: NEN Door de internationale commissie ISO/PC 262 ‘Risk management’ wordt gewerkt aan de nieuwe richtlijn voor riscomanagement, ISO 31004. Dit wordt een leidraad voor de implementatie van ISO 31000 ’Risk management – principles and guidelines’. Begin dit jaar is een omvangrijke working draft rondgestuurd voor commentaar. Daarin wordt per onderdeel van ISO 31000, de principes, het raamwerk voor […]

Mondiale ISO 31000-norm ‘Risicomanagement’

Bron: NEN “Op 15 november heeft ISO heeft een nieuwe internationale norm gepubliceerd, ISO 31000:2009 ‘Risk management – Principles and guidelines’. Tegelijkertijd is ISO Guide 73:2009 ‘Risk management – Vocabulary’ uitgebracht. Beide normen worden gepresenteerd op een introductieseminar op 8 december 2009. Voorzitter die dag is dr. ir. Michiel Boersma, tot voor kort de bestuursvoorzitter van Essent. De Nederlandse vertalingen […]

Gevolgen van de aswolk bekeken vanuit normontwikkeling

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut “De aswolk blijft de luchtvaartgemoederen bezighouden. De Volkskrant schreef 18 mei jl. dat er onder druk van de luchtvaartindustrie bij steeds hogere concentraties vulkaanas in de atmosfeer toch gevlogen mag worden. Een versoepeling van de norm voor de luchtvaartindustrie. Maar normen en de gevolgen van de aswolk bestrijken een veel breder spectrum. Zo analyseerde Kevin Knight de […]

AedesCode voor woningcorporaties

bron: aedesnet.nl In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die […]