crisismanagement

Slachtofferberekening bij een tunnelbrand

Het rapport van Robert Oosterveld omvat het model dat het aantal gewonden kan kwantificeren in een risico-analyse voor wegtunnels. Dit afstudeeronderzoek is geschreven in het kader van de master Construction Management & Engineering in opdracht van Royal HaskoningDHV. Binnen het bouwproces van een tunnel speelt veiligheid steeds een belangrijkere rol. Een tunnel heeft diverse voorzieningen die een tunnel ‘veilig’ moeten […]

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: deltacommissaris Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit het […]

Kernenergie en Crisismanagement

Rampendeskundige Eelco Dykstra beschrijft in dit rapport wat er allemaal mis kan gaan in crisisbestrijding na een kernramp. Auteur: Eelco Dykstra Voorwoord en Introductie Japan ‐ Op 11 maart 2011, vond voor de kust van Japan een aardbeving plaats van 9.0 op de schaal van Richter. Binnen twintig minuten volgde een tsunami die met hoogten van 10‐40 meter een spoor […]

“Odfjell luistert alleen naar Brussel”

Bron: RTV Rijmond Auteur: Eveline van Hamburg Hoogleraar crisisbeheersing Eelco Dykstra denkt dat alleen Brussel Odfjell kan stoppen. De multinational trekt zich zeer waarschijnlijk niks aan van commentaar uit Rotterdam of uit Nederland. “Zo’n groot bedrijf heeft geen probleem als ze uit Rijnmond of uit Nederland weg moet. Het wordt pas een probleem als ze uit Europa moeten vertrekken,” aldus Dykstra. […]

Congres “Consequence Management: een logisch vervolg!”

Bron: Pinpoint Op woensdag 13 juni heten wij u van harte welkom tijdens een in Nieuwspoort te houden congres met medewerking van Gertjan Bos, Eelco Dykstra, Jos Heijmans, Glenn Schoen, Rita Verdonk, Frits Wester en Peter van Zunderd. Met als rode draad de vraag: hoe wordt bereikt dat ervaringen van specifieke rampen en crises ook daadwerkelijk tot verbeterde preparatie / […]

Congres “Voorbereiding op CBRNe bedreigingen: zijn we op de goede weg?”

Bron: Pinpoint Donderdag 16 februari 2012 Door onder andere Brandweer, Defensie, GHOR, ministeries, Politie, kennisinstituten, ziekenhuizen en gemeenten zijn afgelopen periode vele verbeteringen in de voorbereiding op CBRNe incidenten ontwikkeld. Tijdens dit congres zouden alle resultaten samenkomen en er zou multidisciplinair naar gekeken worden. Een uitgelezen kans om collega’s uit andere kolommen te leren kennen, die met hetzelfde onderwerp bezig […]

Congres “Voorbereiding op CBRNe dreiging”

Bron: Pinpoint CBRNe is een bijzonder onderdeel binnen crisismanagement en rampenbestrijding vanwege de disproportionele impact op de bevolking. Voorbeeld hiervan is het onopzettelijk biologisch incident van de EHEC-besmetting in Duitsland. In zo’n geval zijn alle ogen gericht op de specialisten op dit gebied en de autoriteiten, die dus goed voorbereid moeten zijn.

Programma ‘Risico’s en Verantwoordelijkheden’ zoekt Goede Praktijken

Het Programma Risico’s en Verantwoordelijkheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar goede praktijken inzake een evenwichtige omgang van bestuurders en ambtenaren met risico’s, rampen en verantwoordelijkheden. Het gaat om bewezen succesvolle praktijken die betrekking hebben op aspecten als communicatie naar burgers en media, regievoering en coördinatie tijdens crises. Die goede praktijken moeten tegenwicht kunnen […]

seminar ”Nazorg en collectieve rouwverwerking bij rampen”

22 september 2011– organiseert Pinpoint in Rotterdam een seminar ”Nazorg en collectieve rouwverwerking bij rampen” Vragen zoals: “Wat is de impact van een drama binnen een relatief kleine leefgemeenschap?”, “Hoe te handelen bij een ramp op afstand?”, “Kan de publiekprivate samenwerking op dit terrein worden verbeterd?”, “ Wat is de rol van de kerken in dit proces?” en “Hoe belangrijk […]

Knowingly taking risk

Investment decision making in real estate development Auteur: Ellen Gehner Proefschrift Delft University of Technology Introduction Real estate development is knowingly taking risk. A real estate development project starts with an opportunity to construct a new building in which people can live, work, or shop. This opportunity has to be developed from an idea into something real. At the moment […]

Een risicoloze samenleving bestaat niet

Interview met Algemeen directeur DCMR Jan van den Heuvel Bron: VRR Netwerk, Het magazine van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond “Aan de A20, in het gloednieuwe onderkomen van de DCMR Milieudienst Rijnmond, interviewt VRR Netwerk algemeen directeur Jan van den Heuvel. Met uitzicht op woonwijken, veel industrie en een eindeloze stroom verkeer, spreekt deze partner in veiligheid enthousiast over een bijzondere samenwerkingscultuur […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Verslag Rondetafelbijeenkomst 12 januari 2011, Amsterdam door Ernst & Young en PRIMO Nederland Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige […]

Uitnodiging voor een special event – ICT en Vitale Infrastructuur: Emergency Management

Op 23 november a.s. in het WTC/Leeuwarden zal er voor de allereerste keer een speciaal evenement plaatsvinden waarvoor wij willen namens het Internationale Katrina Programma uitnodigen. Na een inleiding en een gemeenschappelijk referentiekader, beraadslagen groepen volgens de beproefde ‘Focused Feedback” techniek van het IKP Programma. Aan het eind van de dag leidt dit tot consensus-based conclusies en aanbevelingen rond de […]

De dag van het Risico

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de directie Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze editie een bewerking van de toespraak van Alexander Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, op deze dag: Risico’s, chaos en het perspectief van de burger.’ Een citaat: “Chaos Naar mijn […]

Risicomanagement in tijden van crisis (en voor en na)

Bron: Koninklijk NIVRA Amsterdam, PricewaterhouseCoopers Amsterdam, Nyenrode Breukelen, Rijksuniversiteit Groningen Voor u ligt een rapport dat een poging doet licht te laten schijnen op het fenomeen risicomanagement tegen de achtergrond van de huidige economische crisis. Deze crisis vind zijn oorsprong in de schandalen die zich vanaf 2007 manifesteerden in de financiële sector en die in zijn aard en omvang geen […]

Risicomanagement als ondersteuning bij komende bezuinigingen

Bundeling van kennis gewenst Rondetafel PRIMO Nederland/RISNET Noordwijk, 27 mei 2010 Risicomanagement is vooral op financiën gericht en veel minder op communicatie, veiligheid, milieu en imago. Hier is nog een wereld te winnen. Er is veel kennis aanwezig. De spelers, publiek en privaat, moeten elkaar meer opzoeken, samenwerken en inspireren. Risicomanagement kan bovendien een belangrijke rol spelen bij de grote […]

Risico’s gemeenten nemen sterk toe

Bron: Binnenlands Bestuur Auteur: Hans Bekkers Wat voor kabinet er ook komt, het Gemeentefonds staat minimaal een korting van 1,7 miljard euro te wachten. Bovendien lopen gemeenten door de decentralisatieplannen grotere financiële risico’s. Van alle partijen gaat alleen de SP voor een ombuiging van minder dan 1,7 miljard euro op de gemeenten. Op grond van een analyse van de verkiezingsprogramma’s […]

Gemeenten gaan recessie pas voelen in 2011

Bron: Peter Teunisse, PricewaterhouseCoopers In tegenstelling tot de private sector zullen gemeenten pas in 2011 echt de gevolgen van de recessie gaan voelen, zo blijkt uit onderzoek onder 200 gemeenten in 21 landen, waaronder 15 Nederlandse gemeenten. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Seizing the day’. Het rapport stelt dat gemeenten de crisis aan moeten grijpen om hun dienstverleningsmodel […]

Bestrijding van milieu- en gezondheidseffecten bij incidenten

Lessen uit de chemische brand ATF Drachten, de vuurwerkramp en de Bonte Wever-brand Auteur: drs. R.J. van den Brand Conclusies De bestrijding van de milieu- en gezondheidseffecten bij de onderzochte incidenten kan getypeerd worden als improvisatie. Dit geldt zowel voor het lokale/regionale niveau als voor het landelijke niveau. Op lokaal niveau wordt niet gewerkt met een heldere crisisorganisatie geënt op […]

De nieuwe collegeprogramma’s en de crisis

Maatregelen, risico’s en risicomanagement De kenniskring risicomanagement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met diverse gemeenten, provincies en kennisinstellingen. Alle gemeenten staan voor de uitdaging om in de nieuwe collegeperiode fors te bezuinigen. Hoe groot de noodzakelijke bezuinigingen uitpakken weet nog niemand, maar vast staat wel dat de kaasschaafmethode niet meer zal werken.

“What if?”

Hoe gaan we om met onbekende of onberekenbare risico’s Lezing door Eelco Dykstra, 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Eelco Dykstra is Hoogleraar International Emergency Management, Institute for Crisis, Disaster and Risk Management, George Washington University. “We don’t need more science, we need more stories!” Zo begint Eelco Dykstra zijn betoog. Als hoogleraar aan een […]

Omgaan met de effecten van een nationale crisis

Lezing door Uri Rosenthal, 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Uri Rosenthal is voorzitter van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT en fractievoorzitter VVD in de Eerste Kamer. Het is een opvallende trend. Zowel de Deltacommissie, de Gezondheidsraad als de WRR stellen in recente adviezen het begrip ‘voorkomen’ centraal. Een ontwikkeling waar Uri Rosenthal […]

De vuurwerkramp: Eindrapport

Bron: Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (Commissie Oostinga) Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede besloten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het rijk gezamenlijk tot een onafhankelijk onderzoek. Op 26 mei werd de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. Hoe kon de ramp gebeuren, wie was verantwoordelijk, hoe is de bestrijding van de ramp verlopen, hoe zijn getroffenen geholpen, […]

Een storm in een glas water!?

Communiceren over overstromingsrisico’s Lisette van Vliet, stagiaire Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Samenvatting Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besteedt dit jaar veel aandacht aan het overstromingsrisico. Uit verschillende literatuur is af te leiden dat burgers in het rivierengebied zich nauwelijks voorbereiden op het […]

Het informeren van de burger over ongevalsrisico’s

Een kwestie van Gezond Boeren Verstand? Een onderzoek in Twentse gemeenten naar variabelen die van invloed zijn op de juridische conformiteit bij het communiceren met, en informeren van burgers over de risico’s op rampen en zware ongevallen. J.P. Meerenburgh, student deeltijdopleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (2002-2005) Bron: Hulpverleningsdienst Regio Twente, augustus 2005 Samenvatting Onze samenleving kent een breed scala […]