Tag: artikel

Wethouder; durf risico’s te nemen!

Bron: Robert ’t Hart

Projecten en risicomanagement
Projecten welke over budget gaan, zorgen steeds vaker dat wethouders worden afgerekend. De vraag die keer op keer opkomt bij de media:  hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Hebben we niet geleerd van eerdere projecten die mis gingen? Het antwoord is; we leren wel,  maar communiceren onvoldoende.

Cultuur
Gemeentelijke organisaties zijn over het algemeen risicomijdend. Dit betekent dat ze liever risico’s afdekken dan risico’s nemen. Daarnaast hebben ze vaak een negatieve fouten cultuur; als er iets fout gaat wordt het gelijk financieel opgelost en men praat er niet meer over. Lees verder >

Regelgeving is ook gestolde kennis

Prof. dr. Ben Ale ziet niets in deregulering brandveiligheid

Bron: Expertise-almanak, NRC
Auteur: Prof. Dr. Ben Ale, TU Delft, Lid Wetenschappelijke Raad PRIMO Nederland.

“Een terugtredende overheid op het gebied van bouwen, brandveiligheid en regelgeving is een volkomen foute ontwikkeling. Deregulering is een soort religie geworden, maar de gebruiker van een gebouw kan de bouwkundige intensiteit van dat gebouw niet beoordelen, net zo min als de bewoners in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer konden beoordelen of de wapening van het beton van hun parkeergarage goed genoeg was.” Prof. dr. Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft, heeft er geen goed woord voor over als het om vermindering van de regelgeving op het gebied van brandveiligheid gaat.”

Lees verder

Risico-overzicht Gemeente Rotterdam

Dit overzicht is voor veel Nederlandse publieke organisaties nog zeer actueel. Het is opgesteld door de gemeente Rotterdam in januari 2003 en beschrijft aan de hand van het INK-model per organisatiegebied (leiderschap & cultuur, medewerkers, strategie & beleid, middelen en processen) welke risico’s relevant kunnen zijn voor de prestaties van de organisatie als geheel. Voorts zijn de risicodefinities gegeven voor externe factoren.

Download overzicht

Gevolgen van de aswolk bekeken vanuit normontwikkeling

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut

“De aswolk blijft de luchtvaartgemoederen bezighouden. De Volkskrant schreef 18 mei jl. dat er onder druk van de luchtvaartindustrie bij steeds hogere concentraties vulkaanas in de atmosfeer toch gevlogen mag worden. Een versoepeling van de norm voor de luchtvaartindustrie. Maar normen en de gevolgen van de aswolk bestrijken een veel breder spectrum. Zo analyseerde Kevin Knight de economische en maatschappelijke gevolgen aan de hand van ISO 31000, de nieuwe internationale norm voor risicomanagement.

Lees verder

New public policy on corporate boards

Adjusting to new public policy demands on corporate boards

Ernst & Young

Our point of view
In response to the financial crisis, policymakers around the world are actively considering corporate governance reforms to improve the effectiveness of boards of directors. Ernst & Young believes that effective boards are vital to well-governed and successful companies and strong capital markets. For this reason, boards should make the changes necessary to strengthen their governance and effectiveness, including implementing new and pending requirements.

Context
The financial crisis has highlighted the need to strengthen corporate governance, particularly but not exclusively, within the financial sector.

Lees verder

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

Ed Mallens

Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt in de praktijk te weinig handvatten om risicomanagement echt te verankeren. Om dit gat op te vullen, wordt gewerkt aan de ISO 31000-norm, die medio 2009 van kracht wordt. Biedt deze norm wel voldoende handvatten voor een daadwerkelijke verankering van integraal risicomanagement in organisaties?

Gedrag net zo belangrijk als kennis risicomanagement

Robert ’t Hart en Jeroen Scholten
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de risico’s veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Dat maakt de houding van het management (voorbeeldgedrag!) bepalend voor het risicoprofiel van organisaties. Risicomanagement is daarom een absolute managementissue en het is cruciaal dat het management beseft wat de toegevoegde waarde is van het sturen op risico’s. Zonder draagvlak van het management kan nooit sprake zijn van succesvol integraal risicomanagement.

Download het artikel

Oorsponkelijk publicatie: januari/februari 2009 | © ControllersMagazine | 25

Nieuwe CRO of oude CFO?

Eelco Schnezler & Robert ’t Hart

Bron: Lensink Van Berkel Communicatie

Er is steeds meer behoefte aan generalisten die een integraal risicomanagement-proces kunnen ontwerpen en beheersen. Waar bestaat hun takenpakket uit? En wat verdient de voorkeur: een zelfstandige risicomanagementfunctie onder leiding van een chief risk officer of kan de DFO het risicomanagement er nog wel bij doen?

Regelgeving, druk van buitenaf, maar ook interne eisen maken het noodzakelijk dat ondernemingen risicomanagement op een hoger plan tillen. Om dit proces succesvol te laten verlopen dient het risicomanagement goed in de organisatie verankerd te worden.

Lees verder

Vertrouwen sleutelwoord voor transparante overheid

Congres Good Public Governance

Jan Klaassens, Redactie B&G
Bron: B&G Magazine Oktober 2006

Op 5 oktober organiseerde de BNG het congres Good Public Governance. Onder leiding van bestuursvoorzitter Pim Vermeulen werd van gedachten gewisseld over de manier waarop de diverse overheidslagen het onderling wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burgers kunnen herwinnen. Biedt governance de sleutel om als overheid effectiever te kunnen werken?

Het zijn vooral de affaires uit het bedrijfsleven geweest, die hebben geleid tot de regels en codes die we nu kennen. Maar de link naar de overheid, en overigens ook de andere daaraan gelieerde instellingen, is gemakkelijk te maken. Uit de hand lopende kosten van grote projecten, fouten in procedures die tot claims leiden, dienstverlening die onder de maat is: voor veel burgers zijn dit de eerste associaties die men heeft bij het optreden van de overheid. Het vertrouwen in de overheid is gering.

Lees verder

Risico’s ICT vereisen centrale regie

Gemeenten moeten onderling meer samenwerken

Jos Moerkamp, Freelance journalist
Bron: B&G Oktober 2006

Uit tal van internationale onderzoeken blijkt dat ICT is omkleed met grote risico’s. Meer dan een kwart van alle ICT-projecten wordt afgeblazen, de helft tot driekwart overschrijdt de gestelde projecttermijn en eveneens zo’n vijftig procent het begrote budget. Van de projecten die de ‘eindstreep’ halen, is het de vraag of ze in de praktijk voldoen aan de verwachtingen. Er is geen reden te veronderstellen dat Nederlandse gemeenten hierop een uitzondering vormen. Vallen ICT-risico’s eigenlijk wel te managen?

Lees verder

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons