Voor echte transformatie heb je brainpower nodig

Toine Al 

De digitale transformatie raakt alle organisatieaspecten én is fundamenteel anders. Dat vraagt een totaal andere aansturing. Tijdens de rondetafelsessie ‘Grip op de digitale transformatie’ op de Leadership in Finance Summit 2019 deelden zo’n dertig CFO’s en FD’s op uitnodiging van sponsor Oracle hun ervaringen met de digitale transformatie van hun organisatie. Lees meer

Phase 2 of the FORTE Framework: testing questionnaire

In the last two years PRIMO Europe – the premium non-profit organization for good governance in Europe – has worked on a framework, called FORTE™, this to support its members and network in the process of strategy and decision making. The development of this framework has been carried out in close cooperation with the Malta University.

Based on research via literature, interviews and interactive sessions PRIMO concluded that for good strategic and tactic decision making (by leaders and managers, the actors) there are five crucial elements of governance, which essentially contribute to the quality and the effectivity of decisions. These elements are now part of the framework. To ‘measure’ the state of governance we developed a questionnaire, which we have used, discussed and curated carefully in phase 1. the design process.

Now we are in phase 2. the testing of the questionnaire. For that we appreciate your insight and experience. We would like to ask you to score on 25 questions we curated.  We expect it takes you five minutes of your time. We thank you for your support.

How to fill in?

Make it easy for yourself. Imagine one major project, program or plan you are presently working on. And image you were asked to score on the quality of its governance, what would you say? (Your selection of this project, program or plan is completely yours and is not relevant as object of study, because we only focus our analysis on the coherence and consistency of the questionnaire as such, as an interactive and complete set).

The questionnaire

We appreciate your input before the 1stof September 2019. Thank you so much.

Dr. Simon Grima  (Malta University) and ir. Jack P. Kruf (PRIMO Europe)

Allianz Risk Barometer 2018

De zevende Allianz Risk Barometer is de meest omvangrijke tot op heden. Zij bevat gezichtspunten en meningen van 1.911 respondenten vanuit 80 landen. De jaarlijkse corporate risk survey werd uitgevoerd onder klanten van dit bedrijf betrekking hebbend op wereldwijd opererende bedrijven en verzekeringsmakelaars, alsmede risicoadviseurs, verzekeraars, senior managers en claim experts. Ook voor Nederland is een overzicht opgesteld van de belangrijkste risico’s in 2018.

 

CROW: Grootste grieven in de infrasector

Het CROW* heeft een nationale enquête uitgevoerd onder 282 opdrachtgevers en opdrachtnemers.  Managers van strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn gericht bevraagd op hun gevoelens, inzichten en ervaringen met de kernvraag centraal hoe zij over elkaar denken? Het levert een beeld op van onder meer de ‘grootste grieven’ tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (aannemers).

PRIMO heeft in haar bijeenkomsten over publiek private samenwerking ervaren dat de taal en cultuur van beiden zeer verschillend is. Dit onderzoek onderstreept dat en maakt duidelijk dat verbeteringen in publiek-private samenwerking beginnen bij het herkennen en erkennen van deze grieven.

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in deze video:

Daarnaast is er een samenvattende presentatie, alsmede een detailrapportage. Voor nadere informatie kunt u terecht bij niels.vanommen@crow.nl, Hoofd Cursussen, Opleidingen en Congressen bij CROW.

*PRIMO en CROW/RISNET werken nauw samen om het effectief denken en handelen in de keten te bevorderen en risico’s daarbij te mitigeren. Zij hebben daartoe op 26 maart 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Uitslag enquête nieuwsbrief september 2015

 

Met dank aan een ieder die de moeite heeft genomen de enquête over onze nieuwsbrief Focus in te vullen, vindt u hierbij de uitslag en de conclusie.

Van de verstuurde enquête ontvingen wij 63 responses. Hierdoor kregen wij een goed beeld over de ervaringen en de waardering van de lezers. De enquête bestond uit een 12-tal vragen, waarvan wij u hierbij de belangrijkste uitslag geven.

 1. Hoe vaak leest u de nieuwsbrief?

Antwoord: 65% elke werkdag, 24,5 % gemiddeld driemaal per week.

 1. Hoe leest u de nieuwsbrief?

Alleen de koppen: 14,3 %.

Ik klik ook door, op voor mij relevante onderwerpen: 82,5 %

Alleen de intro’s: 11%

 1. Mist u bepaalde onderwerpen?

Nee zegt 92%

 1. Mist u bepaalde bronnen (nieuws uit bepaalde kranten of (vak)tijdschriften)?

Nee zegt 93,7 %

 1. Als ik de nieuwsbrief niet open mis ik relevant nieuws.

Mee eens: 49,25 %, mee oneens: 52,4%

 1. Ik ben door de nieuwsbrief beter op de hoogte van het nieuws op mijn vakgebied.

Mee eens: 92%

 1. Ik stuur regelmatig de nieuwsbrief door naar collega’s.

Eens: 35%, mee oneens: 65%

 1. Ik zal collega’s kunnen aanraden zich te abonneren op de gratis nieuwsbrief en zal hen dit vragen te doen.

Mee eens geeft 73% aan.

 1. Ik geef de nieuwsbrief het volgende rapportcijfer op het gebied van (het gemiddelde cijfer):

Frequentie:   7.8

Opzet:   7.5

Hoeveelheid nieuwsonderwerpen: 7.2

 1. Welke functie hebt U?

Bestuurder:        3  %

Manager:           33,9 %

Controller:         30,7 %

Adviseur:            32,3 %

De uitslag van de enquête toont aan dat de lezers de informatie in de nieuwsbrief waarderen. Qua berichtgeving is men tevreden en geeft men aan dat men beter op de hoogte is van het nieuws op eigen vakgebied.

Men ervaart het in het algemeen niet als een extra belasting om zoveel mogelijk dagelijks de nieuwsbrief te lezen. In tegendeel. Omdat de nieuwsbrief per e-mail al om 07:30 uur bij abonnees binnenkomt, kan men terwijl men een eerste kop koffie drinkt het nieuws van PRIMO Nederland snel bekijken.

Conclusie

PRIMO Nederland stelt dat de nieuwsbrief door velen op prijs wordt gesteld. Dat de nieuwsbrief zeker voldoet aan de verwachtingen van de lezers. Zeker als het gaat om het vergaren van up-to-date relevant nieuws inzake de onderliggende dossiers van menigeen. Ook in de contacten krijgt PRIMO Nederland regelmatig positieve reacties over de nieuwsbrief. Toch zouden de waarderingscijfers hoger mogen zijn, zo stelt PRIMO Nederland. Daar zal aandacht aan worden besteed.

Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs
De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in betekenisvolle samenhang met ander materiaal. Je ziet in één oogopslag dat wetenschappelijk onderzoek naar waterveiligheid en de mening van burgers hebben geleid tot beleidsaanbevelingen. De traditionele statische wetenschappelijke publicatie is zo ook beschikbaar in een dynamische wetenschappelijke communicatievorm waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van internet. De prijs werd uitgereikt tijdens de SURF Onderzoeksdag  op 9 februari  j.l. in MediaPlaza te Utrecht.

Lees verder

 • 1
 • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons