Masterclass 1: ‘Sturen vanuit de bedoeling’

Op de Campus van de Universiteit Tilburg vond vrijdag 21 februari 2020 de 1e Masterclass plaats van de Leergang ‘Resultaat in tijden van transitie’.

De masterclass bood gezaghebbend kennis over en inzicht in het krachtenveld van voorliggende maatschappelijk veranderingen en transities. De dag bood inspiratie én praktische handvatten voor de wijze waarop deelnemers met en in hun organisaties hierop kunnen inspelen.

De masterclass – onder leiding van Professor dr. Th.W.A. (Theo) Camps – bleek een vorm van maatwerk te zijn om het krachtenveld te verkennen, om patronen in de veranderingen te herkennen, te leren wat de transities eigenlijk gemeen hebben en te ontdekken hoe het design-proces van public governance professioneel vorm kan worden gegeven en welk palet daarbij ter beschikking staat.

Deelnemers en de organisatie vonden het een mooie start met sterren, suggesties én aanbevelingen. Spannend gevoel ook, zo’n een andere aanpak van en kijk op systeemverandering. Tevredenheid: 4.4 (van 5). Aanbeveling: 8 (van 10). Enkele quotes:

*Gedegen kennis, rijke inzichten van wetenschap en praktijk.

*CdK presentatie, relevantie, context. Niveau van de onderwerpen: uitstekend.

*Ik neem 2 modellen mee die mij kernachtig helpen voor het kijken naar Sociaal Domein en andere vraagstukken.

*Sterk verhaal met zeer nuttige theorie + praktijk.

*Essentieel.

*Gezaghebbend.

*Onderlinge discussie is verrijkend. Had (nog) meer ruimte mogen zijn voor interactie.

*Inspirerend, ook door de vele verwijzingen naar relevante literatuur en de zelf-relativerende opmerkingen.

*Mooi, inspiratie, kernachtig in korte tijd.

Focus
Focus van deze masterclass: de verbondenheid tussen systeemwereld en leefwereld verkennen teneinde tot effectieve nieuwe vormen van sturing en levering te komen. Publieke leiders moeten en willen zich verdiepen in wat zich feitelijk bij de doelgroep en in de samenleving voordoet. Het sturen vanuit de bedoeling is een kunst op zich en niet zo eenvoudig als gezegd. Het zou wel een leidend principe – te allen tijde – moeten zijn voor het ontwerpen en dagelijks (be)sturen van organisaties en processen.

Programma
Het programma bestond uit presentaties en gerichte dialoog met de groep. De docenten waren:

Prof. dr. Th.W.A. (Theo) Camps
Over de bedoeling en het werken met doelstellingen, twee begrippen die dicht bij elkaar liggen, met elkaar te maken hebben en tegelijkertijd verschillende oriëntaties representeren.

Commissaris van de Koning Prof. dr. W.B.H.J.(Wim) van de Donk
Over botsende belangen en rivaliserende rationaliteiten: …… een langzaam schuivende beleidsgletsjer….

Prof. Dr. S. (Saniye) Çelik 
Over het sociaal domein en diversiteit. Maatschappelijke veranderingen als uitdaging voor publieke organisaties.

De leergang werd aangeboden voor de introductieprijs van € 795,00 per module. Alumni van de Tilburg University en leden van PRIMO ontvangen 10% korting. Niet-leden kregen een persoonlijk PRIMO-lidmaatschap 2020 aangeboden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Miriam Crousen, telefoon +31 13 466 3898 en e-mail m.w.c.e.crousen@uvt.nlLees de brochure.

Inspirerende woorden van Commissaris van de Koning Prof. dr. W.B.H.J.(Wim) van de Donk, om te blijven (willen) leren, zeker in tijden van veranderingen. 

Public Risk Management Organisation (PRIMO) en het Tilburg Institute of Governance (TiG) hebben gezamenlijk het initiatief genomen een unieke opleiding te ontwikkelen. TiG doet onderzoek naar public governance en hecht veel waarde aan een goede verbinding tussen wetenschap en praktijk, onder andere met praktijkgericht onderzoek en opleidingen voor bestuurlijke professionals. PRIMO heeft tot doel bij te dragen aan good governance van met name publieke organisaties en doet dit door middel van een portfolio waarbij publieke waarden en besturing ervan worden gekoppeld. Zij is gericht op kennisdeling en kennisbevordering.

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons