Stresstest voor een solide financiële basis in crisistijd

Stresstest als hét instrument voor een solide financiële basis in crisistijd

Bron:  Ernst & Young

Overheden staan momenteel voor een grote financiële uitdaging. Bezuinigingen, decentralisaties met kortingen, dalende overheids­ uitgaven en daardoor voor gemeenten minder geld uit het gemeentefonds, afwaarderingen van vastgoed en minder specifieke uitkeringen. Daarmee wordt het nog belangrijker de ontwikkeling van de financiële positie van een overheidsorganisatie nauwgezet te volgen. Speciaal hiervoor heeft Ernst & Young de stresstest

voor overheden ontwikkeld. Het resultaat van onze stresstest laat zien hoe stressbestendig de financiële positie is en welke manoeuvreerruimte in beleid en begroting aanwezig is, nu én in de komende jaren. Dit vormt  de basis voor een goede financiële     planning en transparantie.

De stresstest is jaren geleden geïntrodu­ ceerd in de technische sector, zoals bijvoor­ beeld in de kernenergie­ en de computer­ branche, en is vervolgens ook toegepast in onder meer de financiële sector (banken en verzekeraars). Een stresstest geeft aan wat de maximale belasting van ICT hard­ of soft­ ware of een organisatie (financieel) is. Bijzonder interessant natuurlijk om juist dat in deze tijden te weten. Hierdoor ontstaat er immers inzicht in de huidige situatie, maar vooral ook in de toekomstige financiële situatie. Dit inzicht heeft meerwaarde, zeker in het niet ondenkbare geval dat de recessie en de stress zich blijven voordoen.

Waarom nu een stresstest voor overheidsorganisaties?
Een goede toekomstige financiële planning voor overheidsorganisaties is juist nu van belang en biedt veel transparantie aan toe­ zichthouders, bestuurders, leiding, de orga­ nisatie én aan burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Bij dreigende krimp, krapte en economische teruggang is het belangrijk te weten wat een organisatie aan kan en hoe financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Overheidsorganisaties hebben belangrijke maatschappelijke taken voor burgers en bedrijven. Daarom mag van overheidsorga­ nisaties ­ juist nu ­ verwacht worden dat zij hun financiële planning goed op orde heb­ ben. Na diverse bezuinigingsronden presen­ teren de meeste overheden nog steeds een sluitende begroting, maar de essentiële vraag is of hiermee de rek er volledig uit is of nog niet. Daarom is het ook voor overhe­ den belangrijk om inzicht te hebben in de impact van een ‘slecht weer scenario’ op de meerjarenbegroting. Lees meer >

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons