Strategieën voor adaptatie aan zeespiegelstijging

Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging

Eind september 2019 heeft Deltares in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging een eerste verkenning opgeleverd met een inventarisatie en categorisering van bestaande plannen om in te spelen op een toekomstige zeespiegelstijging. Het rapport brengt ook mogelijke oplossingsrichtingen voor de lange termijn verkennend in beeld.

Het rapport bevestigt dat de onzekerheden op dit moment te groot zijn om nu al strategieën te kiezen of af te wijzen en benadrukt daarmee het belang van het hele Kennisprogramma Zeespiegelstijging zoals dit nu is opgezet.

Het rapport vormt een goed basis voor andere activiteiten binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, waaronder een aantal vraagstukken die meegenomen moeten worden in de systeemverkenningen (spoor 2). Rijkswaterstaat zal hier vanaf begin 2020 mee aan de slag gaan. Ook bevat het rapport een aantal aandachtspunten die meegenomen moeten worden in expertsessies over de samenhang tussen de gevolgen van zeespiegelstijging en ruimtelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld duurzame energie, landbouw en woningbouw. Deze expertsessies worden in het najaar van 2019 door het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties georganiseerd.

Deltares heeft deze verkenning uitgevoerd in opdracht van de deltacommissaris, met bijdragen van verschillende experts van de TU Delft, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente en het Planbureau voor de Leefomgeving.  De verkenning is begeleid door een commissie met vertegenwoordigers uit staf Deltacommissaris, Rijkswaterstaat-Water Verkeer en Leefomgeving en het Directoraat-Generaal Water en Bodem.

De verkenning is een vervolg op Bijlage B van het Deltaprogramma 2019 ‘Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma’ en is onderdeel (spoor 4) van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en staf Deltacommissaris. Lees meer

Rapport Verkenning naar adaptatiestrategieën voor een hoge zeespiegelstijging


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons