PRIMO scherpt integrale analyse aan: Status Quo

PRIMO biedt Status Quo voor organisatie, plan of project. Zij doet dit met inzet van haar FORTE-raamwerk: compact, holistisch, gebaseerd op dialoog.  Het verbindt inhoud/opgave met de (be)sturing ervan. Voor colleges en management-, project- en programmateams. Het is per direct en exclusief beschikbaar voor haar leden. Het geeft een snelle blik, zowel bestuurlijk als ambtelijk, waar de organisatie of het team staat bij het bereiken van haar doelen en waarden. Op basis van een goed gesprek dus.

Zo heeft PRIMO voor het Waterschap Zuiderzeeland recent met het verantwoordelijke team het project Oosterwold besproken op sturing en aanpak. In de denktank ‘From Global to Local’ inzake Energietransitie – in samenwerking met BNG Bank – is dit raamwerk gebruikt om de elementen van sturing voor decentrale overheden te inventariseren en te ordenen. Zij gebruikt het raamwerk ook voor een trainee-opleiding, die in het voorjaar start (30 personen). Het is internationaal geaccordeerd door het bestuur en wordt thans in diverse landen binnen ons netwerk ingezet voor nader onderzoek ter verbetering, inzet en wetenschappelijke onderbouwing. Een raamwerk voor bestuurders, managers en leiders om zicht te krijgen op waarden, publieke risico’s en public resilience.

Status Quo geeft zicht op op performance en resultaat, op mogelijke afwijkingen ervan (lees: risico’s) en op   omringende trends en ontwikkelingen. Het geeft input voor bijsturing van strategie of uitvoering. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming en van besluiten zelf.

Concerncontroller: “We hebben intensief gesproken over hoe nauwgezet en precies we zijn in wat we willen en kúnnen bereiken. En dat viel best tegen eigenlijk. Kan beter, moet beter.”

Onze ervaring is dat echte dialoog tot stand komt als er sprake is van openheid, eerlijkheid, oprechtheid en vertrouwen in elkaar. In de review is het onze ambitie deze dialoog te kunnen en mogen voeren. Dialoog biedt immers een gemeenschappelijk inzicht in het verband tussen enerzijds inhoud én besturing anderzijds zender én ontvanger.

Het draagt bij aan de uitlijning van plannen en projecten door voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen open te bespreken en de mogelijke invloed daarvan op de strategische doelen van de organisatie te verkennen. Dialoog leidt tot  beter samen voorbereid zijn op wat komen gaat en tot inzicht waar afwijkingen van het beoogde doel – de risico’s – zich kunnen voordoen en hoe hierop te acteren.

PRIMO maakt gebruikt van ervaringen van publieke leiders in de afgelopen 15 jaar en de verbeterpunten die zij ontmoetten in hun praktijk van publieke sturing. De bevindingen zijn benut en uitgewerkt in het FORTE-raamwerk. Het biedt een groep de mogelijkheid gericht op een vijftal cruciale sturingselementen te verdiepen:

  1. financieel ontwerp en compliancy
  2. verbinding systeem- en leefwereld
  3. verantwoordelijk en verbindend leiderschap
  4. vermogen om strategie tot realisatie te brengen en ambitie en capaciteit te matchen
  5. (permanente) verkenning van en verbinding met de omgeving.

Het concept maakt gebruik van diverse gecertificeerde methoden en technieken en is geschikt om te gebruiken in combinatie met de methoden, technieken en software die een organisatie reeds gebruikt. Het is een verbindend raamwerk.

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons