SSH & COVID-19

Het expertise-portaal voor sociale en geesteswetenschappen in Nederland. Deze website is een initiatief van het SSH beraad (sociale wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid en geesteswetenschappen), gesteund door NWO-SGW, en uitgevoerd door een team aan de Universiteit van Amsterdam. Lees meer