Samenwerken op toezicht verbonden partijen

Robert ’t Hart over ‘een succesvolle samenwerking tussen gemeenten om meer grip op hun verbonden partijen te krijgen‘ | 24 juni 2019

De start tot nu 
Een tijd terug werd er een project gestart binnen de gemeente Enschede, Almelo en Borne. De doelstelling van deze aanpak was om sneller te zien aankomen dat een verbonden partij in de problemen raakt. Dit werd in samenwerking met andere gemeenten gerealiseerd, zodat niet iedere gemeente dezelfde vragen aan de verbonden partijen zou stellen.

Allereerst werd er een lijst met risico-indicatoren benoemd. Hierbij stond voorop dat er niet alleen naar financiële gegevens gekeken moest worden. De focus moest daarentegen juist liggen op de niet- financiële risico’s, precies waar de bron van de problemen vaak ligt. In het traject werd er veel gebrainstormd over de te stellen vragen. Na veel discussie en afstemming werd een lange lijst uiteindelijk teruggebracht tot 30 vragen.

Na deze eerste pilotperiode wordt de vragenlijst nu al meer dan vier jaar op deze zelfde manier uitgezet. De vragen zijn door de jaren heen grotendeels gelijk gebleven, alleen bij de uitleg zijn hier en daar veranderingen doorgevoerd, bijvoorbeeld als bleek dat een vraag niet goed beschreven was.

Samenwerking
De start van dit alles vond samen met de gemeenten Enschede, Almelo en Borne plaats. Een enthousiaste groep denkers & doeners van de betrokken gemeenten die als een team opereerde. Daarbij is het nuttig dat er twee wat grotere gemeenten van start gingen, en dat het geen verplichting was, maar meer een cadeau voor de kleine gemeenten om daarbij aan te haken.

De positionering van de betrokken personen is in deze essentieel. Dit zorgt er samen met gericht beleid voor dat de juiste stappen gezet kunnen worden. Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons