Risk & Resilience Festival, 8 november 2018

Op donderdag 8 november 2018 proberen Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement en de Public Risk Management Organisation (PRIMO) een state-of-the-art treffen te bieden. Het Risk & Resilience Festival 2018.

De dag biedt een ontmoetingsplaats voor denkers, adviseurs, managers, controllers, bestuurders en studenten voor wat ons allemaal fascineert: de besturing van onze dynamische samenleving, haar uitdagingen, innovaties en oplossingen. Een dag met veel kennis en ervaring bij elkaar. Wellicht alle kennis om nieuwe stappen te kunnen zetten. Een ware cloud.

Nieuwe inzichten met betrekking tot cruciale basiselementen van bedrijfsvoering en management (corporate én public) zoals Finance, Human, Legal en Compliance en Data worden gepresenteerd  en bediscussieerd. Zij worden verrijkt met bijzondere aandacht voor Operations and Safety en Technology, die steeds meer in elkaars verlengde komen te liggen en vooral afstemming behoeven met de genoemde basics. Veel aandacht voor zowel elementen van borging als van innovatie. Zelfs nieuwe paradigma’s komen op tafel.

De dag besteedt veel aandacht Strategy en Resilience (zelfs van steden). Met keynote speaker Ortwin Renn wordt dit een bijzondere dag. Het is evident dat voorliggende maatschappelijke opgaven in het brede maatschappelijke domein, de energietransitie, cyber security, landbouw- en voedselvraagstukken en klimaatverandering om compleet nieuwe en vooral ook lange lijnen vragen, met dito financiering en nieuwe vormen van participatie en samenwerking. De vlieghoogte zal hoger moeten zijn willen we met adequate en vooral betaalbare oplossingen komen. Zoals Kathleen Sutcliffe in haar keynote vorig betoogde met versterkte aandacht voor navigation management en meaning management. Lees haar artikel Resilience-in-action.

Het Global Risks Report 2018 maakt het World Economic Forum nog eens duidelijk, dat het vinden van verbeteringen in onze public governance harde noodzaak is. Het verlies van kwaliteit in samenleving en van biodiversiteit van natuurlijke ecosystemen is dramatisch. De risico’s vooraf ingeschat nemen niet alleen toe, ook de feitelijke uitwerking ervan – de gerealiseerde risico’s. In het WEForum -apport wordt onderstreept dat good public governance op zichzelf een risico (lees: faalfactor) is geworden. Het WEforum:

“Democracy is becoming collateral damage in a world where global risks have been ignored or exacerbated by those with the power to act. The increasing authoritarianism of elected leaders, the actions of entrenched dictators, and the use and threat of military power have brought us to the edge of a full-blown crisis.”

De hoogste tijd dus om elkaar te ontmoeten, de armen ineen te slaan en schouder aan schouder op weg te gaan naar een (lees: hogere) collectieve intelligentie met hernieuwde slagkracht. Multi-disciplinair, holistisch, de wetenschappen verbindend, silo’s van vakmanschappen overstijgend, in de geest van quadruple helix, praktisch en vooral uitvoerbaar.

PRIMO nodigt u uit, mede namens de Universiteit Twente en het Genootschap voor Risicomanagement.

Schrijf u in en maak deel uit van deze beweging.

Wij verwelkomen u graag in het mooie Enschede!

 

Mede namens Caroline Regtuit, Dick Wijnveen en Chris Ravensbergen,

Jack Kruf,

Directeur PRIMO Nederland/President PRIMO Europe